Doğum ve Evlat Edinme Sebebiyle Verilecek İzinlerle İlgili Tüm Bilinmesi Gerekenler

Doğum ve Evlat Edinme Sebebiyle Verilecek İzinlerle İlgili Tüm Bilinmesi Gerekenler
10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler sonrası, doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin neler olduğu ve nasıl kullanılacakları ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler aşağıda yer alan tebliğdedir.