112 Çalışanlarına Haksız Cezaya İptal

112 Çalışanlarına Haksız Cezaya İptal
Rapor bitiminde yazılan ve aylık nöbet çizelgesinde olmayan nöbete gitmeyen 112 çalışanına verilen cezayı iptal ettirdik.

İstanbul’da görev yapan 112 çalışanı paramedik üyemizin aylık nöbet çizelgesinde olmamasına rağmen sonradan hastalık raporunun bitip işbaşı yaptığı  güne yazılan nöbete gitmediği için  aylıktan kesme cezası verilmişti.
Söz konusu cezanın iptali için sendikamız tarafından dava açılmıştı. Davayı görüşen İstanbul 4. İdare Mahkemesi verdiği kararda davacının rapor sonrasında yer alan ve normal nöbet listesinde yazan nöbetine geldiğine dikkat çekti.
Rapor aldığı için sonradan yazılan söz konusu nöbete gelmemesinin “özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek' şeklindeki disiplin suçuyla örtüşmediğine hükmetti.
Mahkeme üyemize verilen cezanın hukuka uygunluğun bulunmadığına hükmederek  aylıktan kesme cezası verilmesi işleminin iptaline karar verdi.