Mahkemeden Sözleşmeli Memura Eğitim Durumundan Tayin Hakkı

Mahkemeden Sözleşmeli Memura Eğitim Durumundan Tayin Hakkı
İstanbul’da bir hastanede sözleşmeli personel olarak görev yapan hemşire üyemizin Karabük Üniversitesinde Sağlıkla ilgili 4 yıllık lisans bölümüne kayıt yaptırmasının ardından tayin talebinin reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Davayı görüşen İstanbul 7. İdare Mahkemesi verdiği kararda bazı kamu görevlilerinin başka bir yere atanmalarında idareye takdir hakkı tanıdığına fakat idarenin de kamu hizmetlerinin gerekleri, insan kaynaklarının erimli kullanılması, teşkilat yapısının elverişliliği gibi faktörleri dikkate almasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.
Kararda anayasada yer alan eşitlik ilkesinin ayni hukuki durumda bulunanlar kişilere ayni hukuk kurallarının aynı şekilde uygulanması anlamına geldiğine dikkat çekilerek 4/B’li sözleşmeli personelin de 657 Sayılı Yasa kapsamında olduğu eğitim nedeniyle tayin hakkına sahip olduğuna vurgu yapıldı. Kararda ayrıca Karabük’te boş sözleşmeli hemşire kadrosu olduğuna da dikkat çekilerek mevzuat, idarenin takdir yetkisi ve Anayasa’nın ilgili hükmü değerlendirildiğinde Karabük ilinde de ihtiyacın açık olduğundan sözleşmeli hemşirenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılmaması gerektiğine karar vererek idarenin red işleminin iptaline hükmetti.