ASM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ KARŞILANMALI

ASM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ KARŞILANMALI

 Türk Sağlık Sen Aile Hekimliği Komisyonun yeni çalışma yılının ilk toplantısını Şube de  yaptı.

             Türk Sağlık Sen Aile Hekimliği Komisyonun yeni çalışma yılının ilk toplantısını sendikada Komisyon Başkanı Aile Hekimi Recep Pehlivan Başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Komisyon üyesi Aile Hekimi Funda Düven,  Aile Hekimi Akay Demir, Aile Sağlığı Çalışanı Hacer Gündüz, Aile Sağlığı Çalışanı Filiz Çömlek, Aile Sağlığı Çalışanı Şengül Özgür ve Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker’de katıldı.  Toplantıda Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının yaşamış oldukları sorunlar ve sorunların çözümü görüşüldü.

         Toplantı sonrasında Şube Başkanı Çeker toplantıda alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.; ” Sağlık çalışanlarının tamamına Covid virüsü tarama testi periyodik olarak yapılmalı.

         Sağlık Müdürlüğüne Bağlı faaliyet gösteren İlçe Sağlık Müdürlüklerinde Covid tarama testleri yapılmaktadır. İlçe Müdürlükleri arasında uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar nedeniyle sahadaki sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu (Özellikle ASM) çalışanları taramalar hakkında bilgilendirilmedikleri için bu taramalardan istifade edememektedirler. Bu taramaların periyodik olarak yapılması ve sağlık çalışanlarının resmi olarak bilgilendirilerek bu çalışmalardan faydalanmaları sağlanmalıdır.

        Pandemi açısından büyük risk taşıyan sağlık kuruluşlarına girişte HES Kodu getirilmelidir.

        İlçelerdeki Covid-19 iletişim merkezlerinde görev yapan çalışanların sayıları arttırılmalıdır. İletişim merkezlerinin telefon numaralarına vatandaşın kolay ulaşım sağlanması

        Mevsimsel şartların getirilmiş olduğu zorluklar göz önüne alınarak Covid salgınından vatandaşın korunması bulaş riskinin asgariye indirilmesi için ASM önlerinde korunaklı hasta bekleme alanları oluşturulmalıdır.

         Hasta sayılarının gittikçe artması neticesinde ASM çalışanları ruhsal ve bedensel olarak yorulmuşlardır. Virüsün bulaşma riski de göz önüne alınarak ASM’de görev yapan sağlık çalışanları esnek çalışma sistemi uygulanmalıdır.

        Virüsün yayılma hızını asgariye indirilmesi için topluma herhangi bir kısıtlama getirilemez iken sağlık çalışanlarının izinlerinin kullanılmasına, kısıtlama getirilmesi kabul edilemez.

        Bu nedenle ruhen ve bedenen yıpranan sağlık çalışanlarının izin kullanmaları sağlanmalıdır.

        Yüksek risk grubunda olan sağlık çalışanları için şuana kadar grip aşısı temin edilememiştir. Girip aşılarının ivedilikle temin edilerek sağlık çalışanlarının ve ASM çalışanlarının Gırip aşısı olmaları sağlanmalıdır.

        ASM de görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtılan koruyucu maskeler, sınırlı sayıda verilmiş olup standartlara uygun değildir.

        Sağlık Bakanlığı yetkilileri Televizyon ekranlarında açıklamalar yaparak, yazılı basına demeçler vererek ASM çalışanlarına Ağustos ayından geçerli olmak üzere  (Ağustos, Eylül, Ekim) üç ay EK Ödeme verileceğini söylemelerine rağmen şuana kadar ASM’de görev yapan sağlık çalışanlarına EK Ödeme altında herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

      Türk Sağlık Sen olarak ASM’de görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarının takipçisi olacağız.”

“ Haklı Dava Güçlü Sendika”

Türk Sağlık Sen

 

 

Haber Resimleri