Sendikacının Görev Yerini Değiştirmeye Mahkemeden İptal

Sendikacının Görev Yerini Değiştirmeye Mahkemeden İptal
Sakarya Şube Başkan Yardımcımız olarak görev yapan Ömer Çimen’in İl Sağlık Müdürlüğünde görev yerinin değiştirilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

İdare açılan davaya karşı yaptıı savunmada sendika yöneticisi olmasının görev yerinin değiştirilmesine engel olmayacağını, ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü içinde görev yeri değişikliğinin başka bir yere görevlendirme olmayacağı iddiasında bulunmuştu.

Davayı görüşen Sakarya 1. İdare Mahkemesi verdiği kararda idarenin dava konusu işleme gösterilen gerekçesinin yerinde görülmediğine hükmetti. Söz konusu görevlendirmede kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından da hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmedilerek işlemin iptaline karar verdi. 

Kararla ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci: 4688 sayılı kanunda Sendikacıların görev yerlerinin sebebi açık ve kesin biimde belirtilmedikçe görev yeri değiştirilemeyeceği hükmü varken, bazı idareciler kraldan çok kralcılık yapma veya baskı oluşturma amacıyla bu tür hukuksuz işlere imza atıyorlar. Yaptıkları işlerde mahkemeler tarafından suratlarına tokat gibi çarpılıyor. Başbakan ortak akıl diyor ama görüyoruz ki kamudaki idareciler ısrarla ayrımcılık için çalışıyorlar, hukuku bile çiğniyorlar. Liyakat ve ehliyet kamuda esas kriter olmadan, ayrımcılık ortadan kalkmadan bir ortak akıl imkansız gibi görünüyor. Umarız ki hükümet bunun temenni etmek yerine vücut bulduracak düzenlemeleri hayata geçirir" dedi.