Sendika Temsilcisi Çağrılmazsa Disiplin Kurulunun Verdiği Karar Geçersizdir

Sendika Temsilcisi Çağrılmazsa Disiplin Kurulunun Verdiği Karar Geçersizdir

Aydın Söke’de görev yapan bir üyemiz hakkında açılan disiplin soruşturması sonucu verilen kınama cezasına yapılan itiraz ile ilgili Valilikte gerçekleştirilen İl disiplin kurul toplantısına sendikamızın çağrılmaması nedeniyle sendikamız tarafından dava açılmıştı. 

Davayı görüşen Aydın İdare Mahkemesi verdiği kararda,  cezaya yapılan itirazın değerlendirildiği İl Disiplin Kurulu toplantısına üyemiz olduğu sabit olduğu halde sendikamızın çağrılmadığına dikkat çekti.  

Yönetmelik hükmünce İl disiplin kurulu toplantısında sendika temsilcisinin bulunması gerektiğine vurgu yapılan kararda, karar aşamasında sendika temsilcisinin bulunmaması nedeniyle söz konusu disiplin kurulu tarafından verilen kararın şekil unsuru açısından hukuka uygunluğunun bulunmadığına hükmedildi. 

Mahkeme usulüne uygun oluşturulacak Disiplin Kurulunun yapılan itirazın yeniden değerlendirebileceğine dikkat çekerek itiraz reddi ile ilgili aldığı kararı iptal etti.