İl İçi Kurumlar Arası Geçişte Bir Kazanım Daha

İl İçi Kurumlar Arası Geçişte Bir Kazanım Daha
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli hemşire bir üyemizin engelli ve bakıma muhtaç babasının yanına tayin olmak için yaptığı il içi kurum değişikliği talebinin Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Davayı görüşen İzmir 6. İdare Mahkemesi verdiği kararda Ege üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde görevli üyemizin İzmir Ödemiş ilçesinde münhal bir kadroya atanmak kurumlar arası atanma talebiyle yaptığı başvurunun cevap verilmeyerek reddedildiğine dikkat çekti.

Mahkeme kararında davacının babasının %99 engelli olduğu ayakta durabilme, yürüme ve hareket bozuklukları olduğu, ailenin bakımına ve desteğine ihtiyacı olduğu belirtildi.

Mahkeme gerek Anayasanın 10. Maddesinde  engeliler hakkında pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin düzenlenen ilke, gerekse 657 Sayı Kanun, Devlet Memurları Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları  Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde aile bireyleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanmasına yönelik düzenlemeler olduğuna vurgu yapıldı.

Mahkeme üyemizin engelli babasıyla daha yakından ilgilenebilmek için yapmış olduğu atama başvurusunun reddinde hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmederek red işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.