İl Dışı Atamalarla İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları

İl Dışı Atamalarla İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları
İl Dışı Atamalarla İlgili an sıkça sorulan sorular ve cevapları bir araya getirilerek sendikamız tarafından yayınlandı.

Kimler Başvurabilecek?
Bulunduğu ilde toplamda 2 yıl süre ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında görev yapmış olmak. (Ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacak.)
Kimler Başvuru Yapamayacaklar ?
Kura son başvuru tarihi itibari ile aday memurluğu devam edenler bu kuraya müracaat edemeyecekler.

Hangi İller Tercih Edilebilecek ?
Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca bağlı bulunduğu kurumun münhallerinden iller arası tercih yapabilecek.

Bulunduğu İle Kimler Tercih Yapabilecek ?
Bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar; yalnızca kendi bağlı bulunduğu kurumun münhallerinden aynı il ve iller arası tercihte bulunabileceklerdir. Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu İle eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; bulunduğu İle yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.

Esas Alınacak Hizmet Puanı Ne Olacak?
Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2016 tarihine göre hesaplanmış hizmet puanına göre yapılacak.
Başvuruların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi hangi Tarihlerde Yapılacak ?
Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden (13 Ocak 2016 Çarşamba) ilan edilecek, elektronik ortamda itirazlar alınacak (14 Ocak 2016 Perşembe -15 Ocak 2016 Cuma Saat 18:00’e kadar) ve neticeleri PBS üzerinden (27 Ocak 2016) ilan edilecektir.
Başvurusu Kabul Edilmeyecek Olanlar Kimler
2015 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 2015 Yılı Temmuz Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2015 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlar Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.
23.12.2014 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16.Madde: İl içi ve iller arası atama, 19.Madde: Sağlık mazereti nedeniyle tayin, 20.Madde: Eş durumu nedeniyle tayin ve 21. Madde: Olağanüstü ve özel durumlar ve 26. Madde: Üst hizmet bölgesinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içine atamaya göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.


Kura Atama Takvimi Nasıl İşleyecek ?
Münhal Yerlerin İlanı ve PBS Üzerinden Başvuruların Yapılması
18 Aralık 2015 Cuma- 23 Aralık 2015 Çarşamba Saat 18:00’e kadar
Başvuru Evraklarının Son Geliş Tarihi ve Saati
29 Aralık 2015 Salı Saat 18:00’e kadar
İnceleme Neticesinde Başvuruları Ret Olanların İlanı
13 Ocak 2016 Çarşamba
İnceleme Sonrası Başvuruları Ret Olanların ve Hizmet Puanı İtirazlarının Alınması
14 Ocak 2016 Perşembe -15 Ocak 2016 Cuma Saat 18:00’e kadar
İtiraz Sonuçlarının PBS Üzerinden İlanı
27 Ocak 2016 Çarşamba
Kura Tarihi
28 Ocak 2016 Perşembe

Atananlar Ayrılışları Nasıl Yapılacak ?
Hekimler hariç, bu kurada yerleştirilenler ayrılışları atama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayrılışları sağlanacak. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecek.
Ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır. Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.
Ayrılış Yapmayanların Durumu Ne Olacak ?
Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 30 (otuz) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. Maddenin ikinci fıkrası, 19.Madde: Sağlık mazereti nedeniyle tayin, 20.Madde: Eş durumu nedeniyle tayin ve 21. Madde: Olağanüstü ve özel durumlar hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile atanma işlemleri yapılmayacaktır.