İdari İzinlerde Kapsamın Genişletilmesi İçin Sağlık Bakanlığı’na Başvurduk

İdari İzinlerde Kapsamın Genişletilmesi İçin Sağlık Bakanlığı’na Başvurduk

Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bir başvuru yapılarak tüm engelli çalışanların, süt izni kullananların, hamilelik haftasına bakılmaksızın bütün hamile çalışanlar ile kronik rahatsızlığı olanların idari izinli sayılması istendi. 


Yapılan başvuruda Sağlık Bakanlığı’nın idari izinler konusunda kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanlarından sadece kanser hastaları ve organ nakli olanlara idari izin verilmesinin kurum amirlerinin kararına bırakıldığı belirtildi. Hamile personellerin, hamileliğinin 24 üncü haftasından 32 nci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izinli sayılacağı düzenleme altına alındığı hatırlatıldı.  

Başvuruda diğer bütün personellerin idari izinlerinin kaldırıldığı belirtilerek söz konusu düzenlemelerin kapsamının genişletilmesi istendi.

En büyük risk gurubunda yer alan ve görevlerini özveri ile ifa eden sağlık çalışanları açısından, istihdam şekillerine bakılmaksızın tüm engelli çalışanların, süt izni kullananların, hamilelik haftasına bakılmaksızın bütün hamile çalışanlar ile kronik rahatsızlığı olan tüm sağlık çalışanlarının hiçbir ayrıma tabi tutulmaksızın idari izinli sayılmaları talep edildi.