Geçici Görevlendirme İle Gidenlere Konut Kiralama Hakkı

Geçici Görevlendirme İle Gidenlere Konut Kiralama Hakkı
Geçici Görevlendirme İle Gidenlere Konut Kiralama Hakkı vardır. Bu hakkın kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Konaklama yerinden yararlanan geçici görevle gönderilenlerin sayısının birden fazla olması halinde tümünün ismi ve unvanı sözleşmede ayrı ayrı yer alacaktır. Kira sözleşmesi konuttan yararlananların sayısı kadar düzenlenebilecek veya düzenlenen kira sözleşmesi geçici olarak görevlendirilen kişi sayısı kadar çoğaltılıp tasdik edilmek suretiyle ibraz edilecektir.

KONU İLE İLGİLİ DÜZENLEME: