Eşi Kamu İşçisi Olan için Tayin Kararı

Eşi Kamu İşçisi Olan için Tayin Kararı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan hemşire üyemizin Kahramanmaraş’ta görev yapan kamu işçisi eşinin yanına tayin talebinin reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açıldı.

Davayı görüşen Sivas İdare Mahkemesi verdiği kararda gerek Anayasa gerekse taraf olunan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dikkate alındığında aile birliğinin sağlanması görevinin öngörüldüğü şekilde yerine getirilebilmesi için davacının mazeretinin diğer başvuru koşullarından farklı ve öncelikli olduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Davacının üniversitenin muvafakat vermemesi nedeniyle açtığı davayı da Danıştay’da  kazandığına dikkat çekilerek Sağlık Bakanlığı’nın atama talebini kabul etmemesi işleminin hukuka uyarlılığını bulunmadığına hükmedildi. Dava konusu işlemin iptaline karar verildi.