3600 Ek Gösterge Meselesinde Sabır Taşı Olsa Çatlardı

3600 Ek Gösterge Meselesinde Sabır Taşı Olsa Çatlardı
Teşkilat Buluşması eğitim ve istişare toplantımızın üçüncüsü 25 şubemizin katılımıyla başladı.

Toplantımıza Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert ve Genel Başkan Yardımcısı Bayram Ali Oymak’ta katıldılar.

Şube başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız ve iş yeri temsilcilerimizin katıldığı toplantının açılışını Genel Başkan Yardımcımız Kenan Karaçam yaptı. 
Açılışın ardından kürsüye gelen Genel Başkanımız Önder Kahveci sözlerine Mehmetçiği selamlayarak başladı. Mehmetçiğin yanında gönüllü sefere çıkan Sağlık çalışanlarının da her türlü övgüyü hak ettiğini belirten Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak her zaman ve şartta Kahraman Türk Ordusunun yanında olduklarını bunu barış Pınarı Harekatında bir kez daha gösterdiklerini belirtti. 

Toplu Sözleşmede Havanda Su Dövüldü

Türkiye Kamu-Sen’in toplu sözleşmede ekonomik ve bilimsel verilere dayanarak taleplerini hazırladığını ve müzakere sürecinin sağlıklı yürütülmesi için sürekli uyarıda bulunduğunu ifade eden Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Memurların kayıplarını belirledik. Hangi kalemlere, ne kadar zam yapılırsa, bu zararların telafi edileceğini hesapladık. Toplu sözleşmelerde de Kamu görevlilerini ilgilendiren hayati konuların dahi masada pazarlığa açılmadığını ifade ettik ve gerekli uyarılarımızı yaptık.  “Toplu sözleşmeler normal seyrinde ilerlemiyor” dedik. Masada Sayın Bakana da ifade ettik. Eylem yapıp basınla da paylaştık.” dedi. 
 
Memurun Meselesini Konuşmak Yerine Şov Yapmayı Tercih Ettiler 

Malum-sen ise masada ben tek olmalıyım gibi sendikacılığın ruhuna aykırı ama siyasetin işini kolaylaştırıcı bir tutumla toplu sözleşmeye başladığını belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci “Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk gününden itibaren havanda su dövdü. Bu sözde yetkili konfederasyon, kendi taleplerinin dahi arkasında durmadı. Sendika tarihine saat 3’le 5 arası iş bırakma gibi tuhaf bir eylemi geçirdiler. Memurların cüzdanların dolması için mücadele vermek yerine boş cüzdanları bakanlık önüne attılar. İşi gücü şov yapmak olan konfederasyon, iki yılda bir kez ayağımıza gelen bu fırsatı da tepti. Yetkili konfederasyonun basiretsiz, korkak ve iş bilmez hali, Kanunun aksaklıklarıyla birleşince bundan önce olduğu gibi beşinci toplu sözleşme dönemi de büyük bir fiyasko oldu.” dedi. 
 
Mücadelemizi Sürdüreceğiz

Toplu sözleşmelerin çok önemli ama sendikacılığın sadece toplu sözleşmeden ibaret olmadığını belirten Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Elbette toplu sözleşme çok önemli ama sendikacılık da toplu sözleşmeden ibaret değil.  Biz, her şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun için ilk olarak 2020 bütçesini protesto edip, memurun bütçesi nerede diye sorduk.  Memurun bütçesi için de bir düzenleme yapılmasını istedik. Ayrıca memurun vergi meselesi de çözüme kavuşturulmasını da talep ediyoruz Geçtiğimiz günlerde bir çalışma yaptık; bu vergi adaletsizliği canımızı en fazla yakan konu olarak karşımızda duruyor. Dolaylı vergilerle birlikte, kazandığımız her 100 liranın en az 25 lirasını vergiye veriyoruz. Gelir vergisi dilimi arttıkça bu oran %40’a kadar çıkıyor. Bu nedenle tüm kamu çalışanlarının vergisi yüzde 15’e sabitlenmelidir. Adalet ve hakkaniyet sağlanmalı, mağduriyete son verilmelidir.” Şeklinde konuştu.


Sözleşmeli Personel Kadroya Geçirilmeli, Hizmetlilere Memurluk Verilmeli

Çalışanların kadro talepleri ile ilgili de değerlendirmede bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Bir başka meselemiz geçici personel, vekil, sözleşmeli, idari hizmet sözleşmeli gibi istihdam biçimlerinin kaldırılmasıdır. Bu çerçevede bütün güvencesiz sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için bir kanun teklifi hazırladık ve Meclis’e sunulmasını sağladık. Bu konudaki mücadelemiz sonuç alıncaya kadar devam edecek. 
Yardımcı hizmetlilerimizi asla unutmadık, daima gündemde tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Özellikle sınıf değişikliği ve ek gösterge yardımcı hizmetlilerimiz için hayati bir konu; bu konuya bizler de son derece hassas yaklaşıyor, her platformda bu talebimizi dile getiriyoruz.” dedi. 

3600 Meselesinde Sabır Taşı Olsa Çatlardı.

3600 ek gösterge konusunda verilen sözlerin tutulmasını isteyen Genel Başkanımız Önder Kahveci “ 3600 ek gösterge meselesinde tam 1.5 yıl geride kaldı. Sabır taşı olsa çatlardı. Biz hakkaniyetli ve adaletli bir çalışma yaptık.  Kapsayıcı bir düzenleme hayata geçmelidir. Emekli olmak isteyen arkadaşlarımız emekli olsun onun yerlerine de istihdam sağlayalım.  Atama bekleyenler de atansın ülkelerine ülkelerine hizmet etsinler. 3600 Ek Gösterge konusunda hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemektedir. Verilen sözlerin taleplerimize uygun olarak bir an önce tutulmasını istiyoruz.” dedi.

Mülakat Gibi UcubeBir Sistem Kaldırılmalıdır

Kamuda liyakat konusunun son derece önemli old uğunu ifade eden Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Biz Mevkilerin, makamların, hak yenerek, liyakatsiz kimselerce adeta işgal edilmesine karşıyız. Mülakat sistemi ile kendilerine geniş bir hareket alanı yaratan, adaleti, hakkaniyeti ve liyakati ayaklar altına alıp ayrımcılık yapanların sonuna kadar karşısındayız.  Biz her memurun hak ettiği göreve gelmesi için adil bir sistem kurulmasını istiyoruz. Liyakati, bilgiyi ve tecrübeyi esas alan bir sistemi bu ülkeye kazandıralım. Eğer devletin içine bazı terör gruplarının yerleşmesinden endişe ediliyorsa bunun için mülakat gibi ucube bir sistem ortaya konuyorsa bu doğru değildir. Mülakat kaldırılmalıdır. O endişe güvenlik soruşturması ile halledilir.  Vatandaşımızın kamuya güveneceği, devlete güveneceği bir sistemi tesis edelim.  Bu tespitlerimizi ve yapılması gerekenleri ilgililere aktarıyoruz. İnşallah sonuç alacağız.” dedi.  

Memur Paketini Önemsiyoruz. 
Tüm bu meseleler için mücadelemiz çok boyutlu ve çok yönlü olarak yoğun bir biçimde sürdürdüklerini kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci  “Meclis Ekim ayında açıldı. Anayasa, adalet ve vergi paketlerini TBMM’de gördük. Hükümet bir memur paketi hazırlasın. TBMM’de milletvekillerimiz bir kerede ellerini memurlar için kaldırsınlar az önce saydığım konularla birlikte maaşlara ilişkin bir revizyon da bu pakete ekleyip sorunları  çözsünler. Kamu çalışanlarını görmezden gelmeye artık bir son versinler. Biz memur paketi talebimizi önemsiyoruz. Türk memurunun sorunları acil olarak çözüm istiyoruz. “ dedi. 

Döner Sermaye İçin 5 Aralık’ta Alanlardayız 
Sağlık ve sosyal Hizmet kolunda çalışanların sorunları içinde somut adımlar atılmasını istediklerini söyleyen Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Hizmet kolumuzda ki sorunlar için de acil adımlar atılmalıdır. Bunların başında döner sermaye sistemi gelmektedir. Çalıştıkça kazanılacak denilen sistemde bugün ağır iş yüküne rağmen çalışanlar 5, 6 TL gibi trajik komik performans ödemeleri almaktadırlar. Döner sermaye 10 yıl önce önemli bir ekonomik gelirimizdi bugün ise gülünç bir hale geldi. Memlekette son 10 yılda döner sermaye kadar eriyen hiçbir parasal değer yoktur. Dibi görmüş, tabana vurmuş, sıfırlanmıştır. Fakat bakanlık vurdumduymazlığa devam etmektedir. 1 yıl önce bize Sayın Bakan bir yönetmelik değişikliği yapacaklarını ve çözüm üreteceklerini ifade etmişlerdi. Hazırlıklara başlandığını da açıklanmıştı ama bugüne kadar hala somut bir adım atılmadı. Biz Türk Sağlık-Sen olarak döner sermayeler için eylem yaptık, yüzbinlerce dilekçe toplayıp Bakanlığa teslim ettik. 5 Aralık’ta bir kez daha alanlardayız. Tüm Türkiye’de e eş zamanlı olarak şubelerimiz meydanlarda olacaklar. Tüm çalışanlar bizim bu haklı mücadelemize destek versinler.” dedi. 

Makul Bir Yıpranma Payı Hayata Geçmeli 
Bir başka önemli mesele makul olmayan yıpranma payıdır diyen Genel Başkanımız Önder Kahveci “5 yıla 1 yıl olarak söz verilen ama çalışılmayan günler hesaplandığında 9 yıla bir yıl olarak hayata geçen bir yıpranma payının sahibi olduk. İdari ve teknik hizmetlerle bazı sağlık meslek mensupları kapsam dışında bırakıldı. Çalışılan süreler yok sayılarak hiç yıpranmadık kabul edildi. İşin açıkçası bu haliyle de hiç kimseyi bir faydası olmadı.  TBMM’de bu meselenin yeniden gündeme alınması ve beklentileri karşılayacak verilen sözlerin tutulduğu bir yıpranma payının hayata geçmesini istiyoruz. “ dedi.

Şiddete Çözüm Sıfır Toleranslı Alan Uygulamasıdır
Sağlıkta şiddetin çözümü için de sıfır toleranslı alan uygulamasının hayata geçmesini gerektiğinin kaydeden Genel Başkanımız Önder Kahveci  Bu önerilerinin Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyelerince de olumlu karşılandığını belirtti.  Genel Başkanımız Önder kahveci “ Savcıya şiddet uygulayan birinin serbest kalması mümkün mü?. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar Adliyenin ön kapısından girip arka kapısından çıkıyor. Şiddet acil çözüm ve ağır yaptırımlar gelmelidir” şeklinde konuştu. 

Bu Çağda Kreş Diye Bir Sorun Olur mu ?

Kamu çalışanlarının kurumlarda kreş talepleri ile ilgilide değerlendirme yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci “ Ankara Şehir Hastanesi yapıldı. 4 bin yataklı yerde 10 bin personel var. İşciler hariç. Kreş ise 200 kişilik  21. Yüzyıldayız artık kreş diye bir meselemi olur. Kreşi bırakan ana okulu bile olmalıdır. Aklın yolu bir ; 24 saat çalışan sağlık çalışanlarımız için 24 saat açık kreş olmalıdır. Bu yapmak bu kadar mı zordur” dedi. 


Üniversite Hastanelerin Sorunları Çözülmeli
Aile hekimliklerinde sorunların çözülmesi görev ve sorumlulukların yeniden değerlendirilmesi gereklidir. 2014 yılından sonra mezun olanlara lisans tamamlama hakkı getirilmesi, üniversite hastanelerinde çalışanlara mazeret tayini ve becayiş hakkının verilmesi, gibi hususlarında takipçisiyiz. Diyen Genel başkanımız Önder Kahveci Üniversite Hastanelerinin de yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek “Bugün üniversite hastanelerimizde ekonomik kriz yaşanıyor. Bunun da faturası ne yazık ki çalışana çıkarılıyor. Çalışanın alın terine göz dikiliyor. Yararlandığı bazı hizmetler sona erdiriliyor. Buna bir son verilmelidir.  üniversite hastaneleri ekonomik açıdan düzlüğe çıkarılmalıdır. Çalışanın emeğine ve alın terine dokunulmamalıdır” dedi.

Şefkat Eli Sosyal Hizmet Çalışanlarımız Hak Ettikleri Değeri Görmeli
Sosyal Hizmet çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi gerektiğine dikkat çeken Genel Başkanımız Önder Kahveci Kamuda yıllarca üvey evlat muamelesi gören sosyal hizmet çalışanlarımız var. Müstakil bir bakanlık sahibi olmuşlardı ama yeni sistemle birlikte Çalışma Bakanlığına dahil edildiler. Bu bakanlıkta da ne yazık ki yine ötekileştirildiklerini görüyoruz. Sorunlarının çözümü için hiçbir adım atılmıyor, talepleri karşılanmıyor. Artık devletin şefkat eli olan sosyal hizmet çalışanları da hak ettikleri değeri görmelidirler. Yaptıkları iş çok kritik olmasına rağmen çalışan hakları görmezden gelinen Adli Tıp çalışanları içinde adım atılmalıdır. Mali ve sosyal talepleri karşılanmalıdır.” Dedi. 


Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya kaldığını belirten Genel başkanımız Önder Kahveci “Tüm bu meseleler için mücadelemiz çok boyutlu ve çok yönlü olarak yoğun bir biçimde sürüyor. Çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi için acil çözümler hayata geçmelidir. Biz tüm çalışanların dertleriyle dertleniyor, çözüm için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çünkü biz 27 yıl önce bedeli ne olursa olsun hiçbir koşulda üyelerimizi ve kamu çalışanlarını yüz üstü bırakmayacağımıza dair söz verdik. Meydanları, alanları, iş yerlerini ilkesizliği ilke edinenlere terk edecek de değiliz.  Biz, çıktığımız yolda bir an dahi duraksamayacağız.  ” dedi.

Ankara’da Artık Bir Konukeviniz Var 
Sosyal sendikacılık alanında konukevi açarak yeni bir dönemi başlattıklarını belirten Genel başkanımız Önder Kahveci “ Ankara’da çalışanların bir hekimevi, sağlıkevi yok ama Türk Sağlık-Sen konukevi var. 25 Kasım’da hizmete başladı.  Üyelerimiz ve üye yakınlarımız ile konfederasyonumuza bağlı sendikaların üyleleri kalabilecekler. Ankara’da kalacak yerimiz yok kimse demesin. Başka adres aramanıza gerek yok Türkiye Kamu-Sen size yeter.” dedi.

Genel Başkanımızın konuşmalarının ardından  Genel Başkan Yardımcılarımız ile birlikte işyeri temsilcilerimizi selamladılar ve Vatan için Barış Pınarı Harekatında görev yapan kahraman Türk ordusuna Asker selamı gönderdiler. 

Toplantımızın ikinci bölümünde ilk olarak 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü nedeniyle tıbbi sekreter olan işyeri temsilcilerimizin günü pasta kesilerek kutlandı. 

Kutlamanın arından Genel Başkan Yardımcımız Hamza Olgun tarafından sosyal medya kullanımı ile ilgili bir sunum yapıldı. 

Daha sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Ayhan tarafından “ İletişim ve motivasyon” başlıklı kapsamlı bir sunum yapıldı.