Yıllık İzinlerde Hak Kaybı Olmaması İçin Başvurumuzu Yaptık

Yıllık İzinlerde Hak Kaybı Olmaması İçin Başvurumuzu Yaptık

Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak tüm personeller için (aile hekimliği, sözleşmeli, kadrolu v.b) bir sonraki yıla devredilemeyecek tüm yıllık izinlerin 2021 yılına aktarılması için başvuru yapıldı. 

Yapılan başvuruda personellerin yıllık izinlerinin herhangi bir süre öngörülmeden ikinci bir emre kadar durdurulduğu düzenlenmiştir. Ancak söz konusu durumun uygulanması sonucu içinde çalışanların bir sonraki yıla devredilemeyecek yıllık izinleri ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği hatırlatıldı. 

Gerek kadrolu gerekse sözleşmeli personellerin kullanamadıkları yıllık izinlerden devreden kısmı yahut sözleşme dönemi içerisinde kalan ve kullanılmayan kısımlarının 2020 yılının bitmesi ile kullanılmaması sebebiyle ortadan kalkacağı belirtildi.

Personellerin hak kaybının önlenmesi için kamu personeline tanınan ancak ilgide kayıtlı yazınıza istinaden kullanılamayacak olan yıllık izin haklarının, gerek aktarılacak azami mali yıl süresi, gerekse sözleşme dönemi sürelerine bağlı kalmaksızın tamamının korunarak 2021 yılına herhangi bir kayıp olmaksızın aktarılması talep edildi.