İdarecinin Mevzuata Aykırı Görev Vermesini Açtığımız Davayla İptal Ettirdik

İdarecinin  Mevzuata Aykırı Görev Vermesini Açtığımız Davayla İptal Ettirdik

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan üyemizin acil olarak çalışılan testlerin üst onayını vermesinin uygun görülmesi işlemine karşı sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Davayı görüşen İstanbul 8. İdare Mahkemesi verdiği kararda laboratuvar teknisyenlerinin görev tanımında çalışılan test sonuçlarına onay verebileceklerine dair bir düzenleme olmadığına dikkat çekilerek sadece onaya sunmakla ilgili bir sorumlulukları olduğuna vurgu yapıldı. 

Kararda, mevzuatta öngörülmeyen yetki ve sorumluluk dahilinde teknik personelin çalıştığı teste onay vermesi işleminin hukuka uygun olmadığına hükmedilerek, idarenin bu yöndeki işleminin iptaline karar verildi