Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Bir An Önce Yapılmalı

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Bir An Önce Yapılmalı
Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları ile ilgili duyuruyu 18 Ekim 2016’da yayınlanmış ve sınavın 12 Şubat 2017’de yayınlanacağı ilan etmişti.

22 Ekim 2016 tarihinde  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğinde bir değişiklik yapılarak tüm kadrolar için mülakat getirilmesi üzerine Sağlık Bakanlığı’da 25 Ekim 2016 tarihinde Makam onayı ile görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını iptal ettiğini bir duyuru ile yayınlamıştı. Bakanlık yetkilileri mülakatla ilgili çerçeve yönetmeliğe uyum düzenlemeleri nedeniyle bu iptali yaptıklarını açıklamışlardı. 
Türk Sağlık-Sen olarak  Çerçeve Yönetmelikte Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında tüm kadrolar için mülakatı getiren düzenlemenin kabul edilemez olduğunu belirterek İptali için Danıştay’da dava açmıştık. 
Ancak aradan 5 ay geçmesi ve sınavlarla ilgili bir gelişme olmaması nedeniyle Genel Başkanımız Önder Kahveci, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Tayfun Arık’ı ziyaret etmiş ve çalışanların sınavı beklediklerini kaydetmişti. 
Genel Müdür Arık’ta Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinin çerçeve yönetmeliğe uygun hale getirilmesi çalışmalarının sürdüğünü belirterek çalışmaların tamamlanmasının ardından sınavın yapılacağı belirterek, Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavlarının sınava girişlerde yoğunluğu azaltmak için  farklı tarihlerde de yapılabileceğini dile getirmişti. 
31 Mart tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında tüm kadrolar için mülakat yapılacak. 
Sendika olarak bu hususun yürürlüğe girmesinin hemen ardından mülakat ile ilgili hükümlerin iptali için Danıştay’da davamızı açtık.  Umarız ki objektiflikten uzak, liyakat ve ehliyeti yok sayan bu düzenleme iptal edilerek adalet sağlanır.  Adaletin tecellisinin gecikmemesini istediğimiz gibi Sağlık Bakanlığı’nın da mevzuat ile ilgili düzenleme tamamlandığına göre bir an önce görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ilanı yapmasını bekliyoruz. 2015 yılında yapılan ve çalışanların beklentilerini karşılamaktan çok uzak kalan sınavda değerlendirildiğinde Sağlık Bakanlığı çalışanlarının mağduriyetinin ne boyutta olduğu ortadadır. Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı bir önce yapılmalıdır.