Danıştay’dan Önemli Riskli Birim Onama Kararı

Danıştay’dan Önemli Riskli Birim Onama Kararı
Danıştay 8.Dairesi açtığımız dava sonrasında verdiği kararda radyasyon anjiografisinde çalışanlara döner sermaye ek ödemesinin riskli birim katsayısı üzerinden ödenmesini onadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Radyasyon Anjiografi Ünitesi Biriminde çalışan Hemşire ve Sağlık Teknikeri üyelerimizin döner sermaye ek ödemelerinin riskli birim katsayısı üzerinden ödenmesi taleplerinin reddedilmesi  üzerine  sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Açılan davaları kazanmamızın ardından KTÜ Rektörlüğü Trabzon İdare Mahkemesinin çalışanlar lehine olan bu kararına karşı Danıştay’a itirazda bulunmuştu. Danıştay Sekizinci Dairesi kurumun yaptığı itirazı reddederek kararı onadı. Danıştay kararında  2547 sayılı yasada “ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için” denildiğine dikkat çekerek söz konusu Radyasyon Anjiografi Ünitesi Biriminin de bu kapsamda olduğunu belirtti.

Danıştay 8. Dairesi bu nedenle Trabzon İdare Mahkemesinin verdiği kararın hukuka uygun olduğuna hükmederek onanmasına karar verdi.