Haberler

112 Çalışanlara Nakdi Yemek Yardımında İlk Adım Atıldı

/ Genel Haberler Yazdır
Bu haber 23,163 defa okundu
112 Çalışanlara Nakdi Yemek Yardımında İlk Adım Atıldı
Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken fakat sürekli ertelenen 112 çalışanlarına nakdi yemek yardımı ile ilgili ilk önemli düzenleme bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı.

Memur-Sen toplu sözleşmede attığı imzaya sahip çıkmamış, takipçisi olmamış bunun sonucunda da 9 Aydır ödenmesi gereken  Nakdi yemek yardımına 112 çalışanları kavuşamamıştı. Sağlık Bakanlığı'nın sürekli ertelemeleri nedeniyle çalışanlar mağdur edilmiş ama malum yetkili sendika ise aylarca sessiz kalarak çalışanların taleplerine kulak arkası etmişti.

Nihayet Devlet memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yapılan  ve bugün Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle Al, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personeller Eylül ayı itibariyle Yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden yararlanmayacaklar. Bu düzenleme ile nakdi yemek yardımı almalarının önü açılmış oldu.

Burada Eylül ayında Al, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personelin mağduriyet yaşamaması içing erekli tedbirler alınmalıdır. Eylül ayından itibaren ücretsiz yemekten yararlanamayacak bu personellere gerekli nakdi yemek yardımının yapılması için Bakanlık harekete geçmeli ve taşra teşkilatlarını uyararak gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesini sağlamalıdır.

 

İşte Söz konusu Yönetmeliğinin ilgili maddesinin Yeni Hali:

EK MADDE 2- Al, A2 ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personel hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dahil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir." denilmektedir. Bununla beraber uygulamanın hayata geçeceği tarihte verilmiştir. 


MADDE 3- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını izleyen aybaşında yürürlüğe girer.

 

İşte Söz konusu Yönetmeliğinin ilgili maddesinin Eski Hali:

 

“EK MADDE 2 – Bu Yönetmeliğe göre yiyecek yardımından yararlanacak personelden Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleşmeli personel dâhil), il sağlık müdürlüklerinin yemek servislerinden veya il sağlık müdürlüklerince belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarının yemek servislerinden ücret ödemeden yararlanır. Bu personelden hizmetin kesintisiz olması nedeniyle görev yerinden ayrılamayacak durumda bulunanlar kumanya verilmek suretiyle bu yardımdan yararlandırılabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.