Zonguldak’ta İş Bırakma Eylemine Katıldık

Zonguldak’ta İş Bırakma Eylemine Katıldık
Genel Başkan Yardımcılarımız Hasan Şirin ve Abdurrahman Uysal Zonguldak’ta Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde Zonguldak şubemiz tarafından gerçekleştirilen iş bırakma eylemine katıldılar. Eyleme Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Zonguldak şube başkanları da destek verdi.

İş bırakma nedeniyle hastane bahçesinde gerçekleştirilen eylemde bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcımız Abdurrahman Uysal  “Üniversite Hastanesi çalışanları; hak etmedikleri çalışma hayat ile karşı karşıya kalmaktadır. Aşırı iş yükü, sonu gelmek bilmeyen nöbetler, mobbing ve şiddet gibi çalışma hayatında kabul edilemeyecek uygulamalar yaşanmaktadır. Sağlık çalışanları emeklerinin karşılığını alamamaktadır. Böylesine bir çalışma düzeni hastane çalışanlarının sağlıklarına, psikolojilerine, aile ve sosyal hayatlarına olumsuz yansımaktadır' dedi.

Uysal döner sermaye ek ödemelerinin sabite mahkum edildiğine dikkat çekerek “Performansa dayalı döner sermaye geliri evrak üzerinde kalmış üniversite hastanesi çalışanlarımız 1 lira gibi komik rakama mahkum edilmiştir. Döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması konusunda hala somut bir adım atılmaması nedeniyle de emeklilikte de çalışanları çile beklemektedir.' Şeklinde konuştu. 
İş barışının, can güvenliğinin sağlandığı bir çalışma ortamı, insan onuruna yakışır bir ücret ve makul bir iş yükü sağlık çalışanı arkadaşlarımızın temel talepleridir. diyen Abdurrahman Uysal Türk Sağlık Sen olarak bu taleplerin destekçisi ve savunucusu olmaya devam edeceklerini belirtti. 

İş bırakarak haklı taleplerini ortaya koyan çalışanlara ceza verilemeyeceğinin de altını çizen Abdurrahman Uysal “ İş bırakmanın sendikal bir faaliyet olduğu konusunda yüksek mahkemelerin kararı nettir. İş bıraktığı için hiçbir çalışana ceza verilemez denmektedir. Bu nedenle hiçbir yönetici iş bırakan arkadaşlarımıza yönelik böyle girişimlerde bulunamaz. Bu suçtur. Sendikal faaliyete engellemenin cezası da TCK’da açıkça yazmaktadır' şeklinde konuştu.

Uysal’ın konuşmasının ardından çalışanlar, döner sermayeden kendilerine verilen 1 liraları, eylem alanında kurulan bağış kutusuna attılar. Hastane çalışanları sorunlarıyla ilgili açıklamada bulundular.

1 günlük iş bırakma eylemi, alana getirilen davul, zurna ve köçek ile çalışanların oynaması ile son buldu.

Haber Resimleri