%50 Arttırımlı Nöbet Ücretleri İle İlgili Önemli Bozma Kararı

%50 Arttırımlı Nöbet Ücretleri İle İlgili Önemli Bozma Kararı
Nöbet tuttuğu saatlerde riskli birimlere hizmet verdiği sürelerde nöbet ücretinin yüzde 50 arttırımlı ödenmesi için yaptığı başvurusu reddedilen üyelerimiz için açtığımız davaları kazanmaya, mağduriyetleri gidermeye devam ediyoruz.

Son olarak  Kastamonu Cide Devlet hastanesinde görev yapan röntgen teknisyeni üyemizin nöbetlerinde riskli birimleri verdiği hizmet sürelerinde nöbet ücretlerinin % 50 arttırımlı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı. Davayı görüşen Kastamonu İdare Mahkemesinin verdiği red kararının Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onanması üzerine sendikamız tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’ne itiraz edilerek karar bozma talep edilmişti.
 
Talebimizi görüşen 3. İdari Dava Dairesi verdiği kararda riskli birimleri hizmet veren personelin bu sürelerde yüzde 50 arttırımlı nöbet ücreti almamasına yönelik bir düzenleme olmadığına diukkat çekerek Zonguldak Bölge İdare Mahkemesinin Kararının kaldırılmasına ve üyemizin idareye  başvuru tarihinden itibaren yoksun kaldığı nöbet ücreti farklarının ödenmesine hükmetti.