Yıpranma Payında Beklentiler İçin Dilekçe Kampanyası Başlattık.

Yıpranma Payında Beklentiler İçin Dilekçe Kampanyası Başlattık.
Sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamayan yıpranma payı düzenlemesi ile ilgili olarak sendikamız tarafından yeni bir dilekçe kampanyası başlatıldı.

Sendikamız tarafından hazırlanan dilekçelerde bazı sağlık meslek mensuplarının kapsam dışında bırakılması, geriye dönük çalışmaları kapsamaması ve fiilen çalışmayan günlerle hesaplandığında bir yıla 39 gün olarak fiili hizmet zammından yararlanacağı belirtildi. Dilekçede söz konusu hususlarla ilgili yeni bir düzenleme yapılması istendi. Şubelerimiz tarafından kurumlarda açılacak stantlarda dilekçeleri imzalayarak bu mücadelemize destek verebilirsiniz.

Dilekçe kampanyamızla ilgili bir değerlendirme yapan Genel Başkanımız Önder Kahveci “Dilekçe kampanyamızla yıpranma payı ile ilgili mücadelemizi bir kez daha Türkiye’nin gündemine taşıyacağız.  Kampanyamızla Türkiye’nin tüm illerinden bir sesleniş daha yaparak, kararlığımızı ortaya koyacağız. Türk Sağlık-Sen olarak topladığımız tüm dilekçeleri TBMM’ye teslim edeceğiz. Çalışanların beklentilerini karşılan bir yıpranma payını hayata geçirin diyeceğiz.” dedi.