Yeni Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Oldu

Yeni Dönemin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca Oldu
Dün ilan edilen kabine ile yeni sistemin ilk Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu.

Yeni Sağlık Bakanımıza hayırlı olsun diyor, görevinde başarılar diliyoruz.  Yeni dönemin ruhuna uygun olarak sağlık teşkilatında ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması temennimizdir.

Sağlık teşkilatında bu tür işlerle uğraşmaktan devletin verdiği görevi ihmal ederek millete hizmette kusur edip, adaletin terazisinin yok edenlere artık müsamaha gösterilmemelidir. Adalet, liyakat ve ehliyet Sağlık Bakanlığı’nda tesis edilmelidir. Yeni bir dönemde eskiye ait bu tür kötü işlere son verilmelidir.

Yeni dönemde ayrıca temel hedeflerden birisi de sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesi ve beklentilerinin karşılanması olmalıdır.

Umarız ki sağlık çalışanlarının uzun zamandır beklediği yıpranma payı, döner sermayelerin arttırılarak emekliliğe yansıtılması ve tüm çalışanların kadrolu olması gibi temel talepler yeni bakanımızla birlikte hayata geçirilir. Çalışanlar ile ilgili düzenlemelerde sosyal taraflarla istişare halinde kararlar alınır ve tüm çalışanları kapsayan düzenlemeler hayat bulur.

Bu temennilerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin, yeni Bakanlar Kurulunun ve Sağlık Bakanımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Önder Kahveci
Genel Başkan