Sağlık Çalışanı Durum Tespiti Çalışması

Sağlık Çalışanı Durum Tespiti Çalışması

Sağlık alanında yapılan değişiklikler ve yürütülen politikalar öncelikle sağlık çalışanlarını ilgilendirmektedir. Hem uygulayıcı, hem de etkilenen olan sağlık çalışanlarının çalışma hayatlarına ve gündelik yaşamlarına bu değişikliklerin etkisi hiç şüphesiz ki daha fazla yansımaktadır. Bu nedenle öncelikli olarak sağlık personelinin olaylara bakış açısı ve değerlendirmeleri dikkate alınmalıdır.