Haberler

Yapılacak Toplu Sözleşmeden Beklentilerimizi Basınla Paylaştık

/ Aydın Yazdır
Bu haber 7,534 defa okundu
Yapılacak Toplu Sözleşmeden Beklentilerimizi Basınla Paylaştık
Haziran Ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte devlet memurlarının alacağı enflasyon zammıda belli oldu.

Buna göre memurlar temmuz ayında alacakları % 4’lük toplu sözleşme zammına ek olarak %2.89 oranında enflasyon farkı zammı alacak böylece temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam %6.89 olacaktır.Ancak Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, son dönemde döviz kurlarında yaşanan gelişmelerin memur maaşlarına yansımasını değerlendirdi. Yapılan araştırmada, döviz kurlarının 2010 yılından itibaren hızlı bir yükseliş trendine girdiği ifade edilirken, özellikle son aylarda dolar kurunda yaşanan gelişmelerin, memur maaşlarını dolar kuru karşısında erittiği ve memur maaşlarını dolar bazında 2007 yılı seviyelerine geri götürdüğü ortaya konuldu. Son 1 yıllık gelişmeler değerlendirildiğinde de çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. 2015 yılı sonunda dolar kuru 2,91 TL iken ortalama memur maaşı 827,2 dolar, en düşük dereceli memur maaşı ise 622,4 dolar etmekteydi. 2016 yılının Ocak-Kasım döneminde dolar kuru %15,5’lik bir artışla 3,36 TL’ye yükselirken ortalama memur maaşı 804,7 dolar, en düşük dereceli memur maaşı ise 605,0 dolara düştü.Bu yüzden kamu çalışanlarına enflasyon farkı yanında geçmiş yıllardaki kayıplarda göz önüne alınarak tüm kamu çalışanlarının kabul edeceği refah payınında verilmesini bekliyoruz. Ayrıca Devlet memurlarının aylık gelirlerinden, takvim yılı içerisindeki toplam gelirleri göz önünde bulundurularak belirli oranlarda gelir vergisi kesilmekte olup, uygulanan gelir vergisi oranının yükselmesi ise ilgili memurların aylık net maaşlarının azalmasına neden olmaktadır. 2015 yılında uygulanan Gelir Vergisi tarifelerine göre; gelir vergisi matrahı 12.000 TL’ye kadar olanlar hakkında %15, 12.000 TL - 29.000 TL aralığında olanlar hakkında %20, 29.000 TL - 106.000 TL aralığında olanlar hakkında %27 ve 106.000 TL’den fazla olanlar hakkında ise %35 oranında gelir vergisi uygulanmaktadır.
Aylık ücretlerinde artış olmadığı halde, gelir vergisi matrahı hesabına esas yıllık toplam gelirlerinin yükselmesi nedeniyle Gelir Vergileri üst dilimlerden kesilen memurların aylık net ücretleri azalmaktadır.Bu yüzden Biz Kamu Çalışanları temmuz ayında yapılacak zammı sevinemiyoruz çünkü vergi dilimleri arasındaki rakamlar 2015 yılında yapılan toplu sözleşmede yetkili sendika tarafından gündeme getirilip ayarlanmadığından yapılacak zam elimize geçmeden vergi kesintisini olarak maaşının düşmesine neden olmaktadır. 2015 yılında imzalanan toplu sözleşmenin defolu olduğunun en açık göstergelerinden olan bu zam oranları ve memur maaşlarının sadece enflasyona göre değişme gösterdiği düzen ne yazık ki yetkili konfederasyonun toplu sözleşme masasındaki tavrının bir sonucudur. 
Hükümetin tekliflerinin tereddütsüz kabul eden, gizli kapılarda imza atan, hop oturup hop kalkarak göstermelik sendikacılık yapanlar memurun ekonomisinin bu hale gelmesinin temel sorumlusudurlar. 
TSM’lerde PDC fazlası olan veya evde sağlık hizmetleri kapsamında Kamu hastanelerine gönderilmek istenen sağlık çalışanlarının devir işlemlerinin res’en yapıldığı ve ÇKYS sistemine düştüğü görülmüştür.Sağlık çalışanının bu şekilde mağduriyetini önlemek adına tüm girişimlerde bulunacağınız ve üyelerimizin hakkını tüm platformlarda savunacağız. Ayrıca dava açmak isteyen çalışanlara da hukuki yardım sendikamız tarafından sağlanacaktır. Kısacası talep eden tüm mağdurlara her türlü yardımı yapmaya hazırız. Umarız ki bu yanlıştan dönülür ve mağduriyetler sonlanır.
Bir de yılan hikayesine dönen sağlık çalışanlarının fiili hizmet beklentisi var. Yani yıpranma payı ile de ilgili düşüncelerimizi sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum Sayın Cumhubaşkanımız Başbakanlığı döneminde 2014 yılında 5 yıla 1 yıl fiili hizmet vereceğiz diyerek biz sağlık çalışanlarını sevindirmişti.Biz hala umudumuzu yitirmeden Türk Sağlık Sendikası olarak fiili hizmetin söz verildiği şekliyle verilmesini bekliyor ve bunun için her türlü mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. 
Kamu işçileri için dün imzalanan toplu iş sözleşmesi ile memurların maaş zamları değerlendirildiğinde açıkça görüldüğü gibi Memurlar için 2017 yılında yüzde 4+3 zam oranını iken kamu işçileri için 2017 yılı zammı yüzde 7.5+5 , ek ödeneğin 500 TL’den 750 TL’ye yükseltilmiş ve brüt ücreti 3 bin liranın altında olan işçilere 90 TL zam yapılması kararlaştırılmıştır. Hükümet aynı , Bakanlık aynı iken acaba neden memurlara bu zamların reva görüldüğü kamu çalışanları tarafından sorgulanmalıdır.
Bu yılın Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme sürecinde biz sağlık çalışanlarının kronik hale gelmiş döner sermaye adeletsizliğinin giderildiği,yıllardır beklediğimiz yıpranmanın verildiği,hastanelerdeki nöbet ücretlerinin servis ayrımı yapılmadan herkese eşit şekilde düzenleneceği geçmiş yıllardan gelen kayıplarımızın karşılandığı ve yetkili konfederasyonun masada biz çalışanların iradesine ortaya koyabileceği bir toplu sözleşme sürecinin yaşanmasını ümit ettiğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini sizlerin aracılığı ile kamuoyuyla paylaşmak isteriz.