Haberler

Yanlışta Israr Edilmesin Vali Çözüme Aracılık Etsin

/ Kocaeli Yazdır
Bu haber 45,971 defa okundu
Yanlışta Israr Edilmesin Vali Çözüme Aracılık Etsin
Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Zekai Dumlupınar, Arif Ovalı, Şengül Çakmak, Kocaeli Aile Sağlığı Elemanları “KASET” Başkanı Nur Serttaş, Başkan Yardımcısı Hacer Gündüz Türk Sağlık Sen Aile Sağlığı Elemanları Komsiyon Başkanı Emel Gürkan Yapıcı, Eski Şube Başkanı Erol Kalemer ile birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına tutturulmak istenen cumartesi nöbetleri ve nöbette yaşanan sıkıntı ve tereddütlerin giderilmesi için basın yolu ile valilik makamına soru sormak suretiyle Şube binasında basın açıklaması yaptı.
Şube Başkanı Ömer Çekerin Yapmış olduğu Basın açıklaması Metni.
YANLIŞTA ISRAR EDİLMESİN. SAYIN VALİ ÇÖZÜME ARACILIK ETSİN
Değerli Basın Mensupları;
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014/33 sayılı genelge hükümleri çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezlerin “ASM”de Cumartesi günü için başlatılan nöbet uygulaması bir ayı doldurmak üzere ülke geneline ve Kocaeli deki nöbette gitmeme istatistiklere baktığımızda Sağlık bakanlığının masa başında almış olduğu karar sahada Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarında, ve halkımızda karşılık bulmamıştır.
 
Çalışanların görüş ve önerileri alınmadan geliştirilen bir takım politikaların uygulama kabiliyeti bulmasının mümkün olmadığı sağlık bakanlığının başlatmış olduğu nöbet uygulamasında bir kez daha ortaya çıkmıştır.
 
Zulüm nöbetlerine ne çalışan itibar etmiştir. Ne de halkımız cumartesi Aile Sağlığı Merkezlerine gitmiştir.
 
Her türlü baskı ve engellemelere rağmen aile hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları tarafından Kocaeli’nde 03 Ocak 2015 Cumartesi Nöbetine Gitmeme oranı %85, 10 Ocak 2015 Cumartesi Nöbetine Gitmeme oranı %91, 17 Ocak 2015 Cumartesi Nöbetine Gitmeme oranı %85, 24 Ocak 2015 Cumartesi Nöbetine Gitmeme oranı %84,5 olarak gerçekleşmiştir.
 
Ocak ayındaki Cumartesi nöbetleri eylem kararlılığımız Şubat ayında da aynen davam edecektir. Şubat ayında da her cumartesi nöbet eyleminde olacağız. Sağlık Bakanlığına tavsiyemiz nöbete gitmeme oranlarına bakarak tekrar bir değerlendirme yapmasıdır. Zulümle bu işlerin olmayacağını anlamasıdır.
 
Karşılık bulmayan dayatma cumartesi nöbetlerinden Sağlık Bakanlığı vazgeçerek çalışma hayatını rahatlatmalı, yanlışta ısrar etmemeli ve nöbetler vesilesi ile çalışanla zıtlaşma yerine halkımızın yığınla bekleyen sağlık sorunlarına çözüm önerileri bulmak için yoğun çalışma içerisinde olmalıdır.
 
Sağlık Bakanlığını temsilen bakanlık yetkililerinin masa başında oturarak ve çalışanların görüş ve önerileri alınmadan geliştirilen bir takım politikaların uygulama kabiliyeti bulması mümkün değildir.
 
Buradan basın vasıtası ile ilimizde Devleti, Hükümeti, Sağlık Bakanlığının Üst Düzey temsilcisi Sayın Valimize Sorularımız Var;
 
Bu sorularımızın cevaplandırılması Kamu vicdanını rahatlatacağı gibi, çalışma barışına olumlu katkılar sağlayacak , bir çok belirsizliği de ortadan kaldıracaktır.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 2014/33 sayılı genelge hükümleri çerçevesinde Aile Sağlığı Merkezlerin “ASM”de  Cumartesi günü için başlatılan nöbet uygulamasının gerek sağlık hizmeti ve gerekse de sağlık personeli bakımından sorun teşkil eden hususlar aşağıya çıkarılmıştır.
 
1- Aile sağlığı merkezin “ASM” de çalıştırılanın, maaşı ve SGK primleri Aile Sağlığı Merkezinde görevli Aile Hekimleri tarafından karşılanan personelin SGK primleri ve maaşı yönetmeliklerde belirtilen şartlar üzerinden ödendiğinden, bu belirlenen ödeneğin haricinde ödeme yapılamaz. Eğer çağrılıp, çalıştırılmak istenirse; kişinin o günkü yevmiyesi kim tarafından hangi usul ve esaslara göre ödenecektir.
 
2- ASM güvenliği, NÖBET günü Bakanlık, Halk Sağlığı Kurumu, HSM ve TSM tarafından sağlanmadığından, NÖBET günü ASM’nin, Aile Hekimi’nin, Aile Sağlığı Elemanının  ve personelinin güvenliğinden kim sorumlu olacaktır. Sağlık Bakanlığı güvenlik görevlisi tahsis edecek midir.
 
3- ASM de ortak giderleri içerisinde bulunan tıbbi malzeme, tıbbi ilaç, temizlik sarf malzemesi, kırtasiye malzemeleri, yeme içme masrafları, nöbet günü için o günkü nöbet tutan personel tarafından karşılanacak, nöbet günü bu ortak malzemeler ödemede adaletsizlikler oluşmaması için kullanılmayacak, ortak kullanılan bu malzemeler Cuma günü mesai bitiminde kaldırılarak, pazartesi mesai başlangıcında tekrar ortak kullanıma açılacaktır. Bu malzemelerin NÖBET zamanı tedarikinin karşılanması ve kullanılması NÖBETCİ Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanının sorumluluğunda olup, kendi bütçelerinden karşılayacaklardır. Bu sarf giderleri için Sağlık Bakanlığı ek bütçe ilave edecek midir?
 
4- ASM de tutulacak NÖBET sırasında, çalınacak, kırılacak, bozulacak, zarar görecek, kaybolacak, hasar gören her türlü tıbbi malzeme, elektronik eşya, tıbbi elektronik alet, bilgi işlem sistemleri, veri sistemleri, ASM ortak malzemelerinden o günkü NÖBET TUTAN Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı ve  Çalıştırılan Diğer Personel sorumludur. Doğacak zarardan ASM de görev yapan diğer Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı ve Çalıştırılan Personel Sorumlu tutulacak mıdır? Doğacak masraflar kimler tarafından karşılanacaktır.
 
5- NÖBET günü kullanılacak olan elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi ortak karşılanan ihtiyaçların giderleri hangi usul ve esaslara göre kim tarafından ödenecektir?
 
6- NÖBET tutacak olan Aile Hekimi, Aile Sağlığı Elemanı ve Diğer Personel NÖBET günü nöbetçi olmayan personelin odalarını kullanabilecek midir? Kullanılmayan odaların güvenliğini nasıl sağlayacaktır, bu konudaki sorumluluk kime ait olacaktır.
 
7- NÖBET tutan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı tarafından, ASM de bulunan diğer Aile Hekimlerinin hastalarını kendi birimlerine aktarma girişimleri nasıl önlenecektir.
 
Görüldüğü gibi balık baştan kokmuş durumdadır. Çalışanın karşı olduğu ama ısrar ettikleri bir nöbet uygulamasının elle tutulacak bir tarafı yoktur. Her tarafı delik deşik defoludur. Çalışanın rızasının da alınmadığı bu işin zaten çuvallayacağı açıktı ve nitekim de öyle olmuştur.
 
Burada idareye düşen tek bir iş vardır o da vazgeçmektir. Bu konuda bakanlığın iknası adına ildeki tüm sağlık yöneticileri ile birlikte valimizde bu işin sonlanması için girişimde bulunmalıdır. Cumartesi nöbetinin işlemediğini ve sorunlarla dolu olduğunu ilan edip, Ankara’ya aktarmalıdırlar.

Resmi Büyütmek İçin Resme Tıklayın...

 Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Zekai Dumlupınar, Arif Ovalı, Şengül Çakmak, Kocaeli Aile Sağlığı Elemanları “KASET” Başkanı Nur Serttaş, Başkan Yardımcısı Hacer Gündüz Türk Sağlık Sen Aile Sağlığı Elemanları Komsiyon Başkanı Emel Gürkan Yapıcı, Eski Şube Başkanı Erol Kalemer ile birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde  Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına tutturulmak istenen cumartesi nöbetleri ve nöbette yaşanan sıkıntı ve tereddütlerin giderilmesi için basın yolu ile valilik makamına soru sormak suretiyle Şube binasında basın açıklaması yaptı.  Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Zekai Dumlupınar, Arif Ovalı, Şengül Çakmak, Kocaeli Aile Sağlığı Elemanları “KASET” Başkanı Nur Serttaş, Başkan Yardımcısı Hacer Gündüz Türk Sağlık Sen Aile Sağlığı Elemanları Komsiyon Başkanı Emel Gürkan Yapıcı, Eski Şube Başkanı Erol Kalemer ile birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde  Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanlarına tutturulmak istenen cumartesi nöbetleri ve nöbette yaşanan sıkıntı ve tereddütlerin giderilmesi için basın yolu ile valilik makamına soru sormak suretiyle Şube binasında basın açıklaması yaptı.