Uzmanlık Eğitimi Alan Hekimler İçin Önemli Karar

Uzmanlık Eğitimi Alan Hekimler İçin Önemli Karar
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalında görev yapan ve Acil Tıp Anabilim Dalı dışında uzmanlık eğitim alan araştırma görevlisi hekimlere acil serviste nöbet yazılması üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Dava ilk olarak reddedilmiş Danıştay’a yaptığımız itiraz üzerine Danıştay’ın bozma kararı ile birlikte Dava İdare Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı.

Yozgat İdare Mahkemesi verdiği kararda uzmanlık eğitim alan doktorlarla eğitim gördükleri uzmanlık dalının uygulanmasında sayılmayacak işlerde görevlendirilemeyeceğine vurgu yaptı.

Mahkeme açık kapatmak için nöbet yazmak yerine bu dallarda kadro açığının giderilerek hizmet kalitesinin artırılması gerektiğine dikkat çekti. İdare için bunun kamusal bir zorunluluk ve sosyal devlet olmanın gereği olduğunu belirtti.

Mahkeme Acil Tıp Anabilim Dalı dışında uzmanlık eğitim alan araştırma görevlisi hekimlere acil serviste nöbet yazılmasının mevzuata ve hukuka uyarlılığının bulunmadığına hükmederek işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi.