Uzmanlık Eğitimi Alan Asistan Hekimlerin Nöbetleri İle İlgili Mahkemeden Önemli Karar

Uzmanlık Eğitimi Alan Asistan Hekimlerin Nöbetleri İle İlgili Mahkemeden Önemli Karar
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anesteziyoloji ve Deaminasyon Anabilim dalında uzmanlık eğitimi gören üyemiz asistan hekime cerrahi acil nöbeti yazılması işlemine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Davayı görüşen Bolu İdare Mahkemesi verdiği kararda nöbetlerle ilgili yönetmelik ve tebliğlere atıfta bulunarak uzmanlık eğitimi alan asistanların kendi branş ve servis nöbeti tutabileceklerini vurguladı. 

Mahkeme  dava konusu olayda asistan hekimin Tıpta Uzmanlık Kurulu kararı ile  belirlenen rotasyon kapsamındaki öğrenim ve görev alanları dışında kalan Dahili ve/veya Cerrahi Polikliniğinde nöbet tutturulması işlemenin hukuka uyarlılığı bulunmadığına hükmetti. İşlemin iptaline karar verdi