Uzaktan Eğitim Programlarının Erişime Açılması İçin Başvurduk

Uzaktan Eğitim Programlarının Erişime Açılması İçin Başvurduk
Uzaktan öğretim ile ön lisans veya lisans tamamlama eğitimi alan sağlık çalışanlarının dersleri online ortamda takip etmelerine imkan sağlayan üniversitelere ait internet sitelerinin kurumlarda erişime kapalı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na sendikamız tarafından bir başvuru yapıldı.

Yapılan başvuruda ön lisans veya lisans tamamlamada bazı derslere online katılımın zorunlu olduğuna dikkat çekildi.

Özellikle nöbet usulü çalışan personeller açısından bu erişimin sağlanamamasının eğitim ve öğretim hakkının ihlali anlamına geleceğine dikkat çekilerek “Personeller nöbet saatleri içerisinde Kurumlarında internet erişimine kapatılan programlar sebebiyle sıkıntı yaşamakta, katılım zorunluluğu olan derslerde canlı olarak internet erişimi sağlayamamaları sebebiyle eğitim ve öğretim haklarından mahrum kalarak bu gibi durumlarda mağdur olmaktadırlar.” denildi. 

Başvurumuzda uzaktan öğretim programlarına dahil olarak, önlisans ve lisans tamamlama yapan sağlık personellerinden özellikle nöbet usulü çalışanların, nöbet saatleri içinde ilgili derslere katılımı konusunda kolaylık sağlanması ve dahil oldukları programların internet erişimine açılması için gerekli düzenlemenin yapılması istendi.