Haberler

Ünv. Hast. Çalışan Uzman Doktorlar İçin Önemli Nöbet Kararı

/ Kazanımlar Yazdır
Bu haber 37,022 defa okundu
Ünv. Hast. Çalışan Uzman Doktorlar İçin Önemli Nöbet Kararı
2547 Sayılı kanuna göre üniversite hastanesinde çalışan uzman doktora nöbet verilmemesi işlemini Danıştay iptal etti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden 2547 sayılı Yükseköğretim kanunu kapsamında görev yapan uzman hekimin ayda tuttuğu en az 6 nöbetin ücretinin ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açılmıştı. 
İdare Mahkeme yaptığı savunmada 657 Sayılı Kanunda yer alan nöbetlere ilişkin düzenlemede 657 Sayılı Kanuna tabi olan uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmesinin yer aldığını, 2547 Sayılı kanuna tabi uzman doktorların nöbet ücretinden yararlanmamalarının mümkün olmadığını iddia etti. 
Davayı görüşen İzmir 4. İdare Mahkemesi verdiği kararda nöbet ücretlerinin tıpta uzmanlık eğitimi gören hekimleri kapsamına karşın, 2547 Sayılı yasayla üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan uzman hekimlere uygulanmamasının yasa koyucunun amacına aykırı bir uygulama olacağına dikkat çekti. Kararda ayrıca nöbet ücretinin Anayasanın 18. Maddesinde düzenlenen ve angaryayı yasaklayan hükmü uyarınca da ödenmesi gerekirken aksi yönündeki işlemin hukukun genel ilkelerine uyarlılık bulunmadığına karar verildi.  Mahkeme bu nedenlerle idarenin red işleminin iptaline karar verdi. 
Ege Üniversitesi tarafından söz konusu mahkeme kararı Danıştay’da temyiz edildi. Temyiz başvurusunu karara bağlayan Danıştay 8. Dairesi İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe usul ve kanuna uygun olup, bozulmasına gerektiren bir neden bulunmadığından kararı onadı.