Üniv Hast. Sterilizasyon Ünitesi İçin Önemli Riskli Birim Kararı

Üniv Hast. Sterilizasyon Ünitesi İçin Önemli Riskli Birim Kararı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sterilizasyon bölümünde tekniker görev yapan üyemizin riskli birimlere verdiği hizmet süreleri ile ilgili riskli birim katsayısından yararlanma için yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından Sendikamız tarafından Ankara 15. İdare Mahkemesinde dava açılmıştı.

Davayı görüşen mahkeme verdiği kararda riskli birimlere hizmet veren personelin hizmet verdiği süreler için riskli birimler katsayısından yararlanmaları hususunda bir kısıtlamaya gidilmediğini belirtildi.
Kararda riskli birim ödemelerine ilişkin katsayısı belirlenmesinde Hizmet ve Katkı anlayışına dayalı bir hesaplama yönteminin belirlendiğine vurgu yapılarak ödemelerde o birimin personeli olma statüsünden ziyade hizmetin belirleyici olduğunun açık olduğuna vurgu yapıldı.
Söz konusu gerekçeler nedeniyle riskli birime hizmet veren davacının belirtilen bölümlere hizmet verdiği süreler esas alınarak hizmetlerinin karşılığı döner sermaye ek ödemesinin riskli birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca üyemizin başvuru tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarında ödenmesine hükmetti.