Türk Sağlık Sen Uşak Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Türk Sağlık Sen Uşak Şube Olağanüstü Genel Kurul İlanı
Türk Sağlık Sen Olağanüstü Genel Kurul İlanı

TÜRK SAĞLIK SEN UŞAK ŞUBESİ 
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 28/02/2016 tarihinde saat 10:00’da İstanbul 3 No'lu Düğün Salonu Uşak adresinde toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra 06/03/2016 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.


GÜNDEM:
1.    Yoklama ve Açılış
2.    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3.    Divan Teşekkülü
4.    Açılış Konuşması
5.    Protokol Konuşmaları
6.    Seçim Usul ve Esaslarının Okunması
7.    Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin,Seçimi
8.    Dilek ve temenniler
9.    Kapanış.