Türk Sağlık Sen İstanbul-5 Nolu Şube 3. Olağan Genel Kurul İlanı

Türk Sağlık Sen İstanbul-5 Nolu Şube 3. Olağan Genel Kurul İlanı
Şubemizin 3 Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 26/11/2016 tarihinde saat 12:00’de sendika şubemiz, Adnan Kahveci Bulvarı No :214 Pak Apartmanı Kat:5 Daire: 9 Bahçelievler/ İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde bir hafta sonra 03/12/2016 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

GÜNDEM:
1.    Yoklama ve Açılış
2.    Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3.    Divan Teşekkülü
4.    Açılış Konuşması
5.    Protokol Konuşmaları
6.    Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
7.    Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası
8.    Seçim esas ve usüllerinin okunması
9.    Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil, yedek üyelerinin ve üst kurul delegelerinin seçimi
10.    Dilek ve temenniler
11.    Kapanış.