Haberler

Trabzon Şube Genel Kurul İlanı

/ Genel Kurul İlanları Yazdır
Bu haber 867 defa okundu
Trabzon Şube Genel Kurul İlanı
Şubemizin 6'inci Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 25.11.2017 Cumartesi Günü saat ll.OO'de Cumhuriyet Mahallesi Uzun Sokak NO3 Ortahisar / Trabzon adresinde bulunan Park Restaurant'ta toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 02.12.2017 Cumartesi Günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılacaktır.

GÜNDEM:

1. Yoklama ve Açılış
2. Saygı duruşu ve istiklal Marşı
3. Divan Teşekkülü
4. Açılış Konuşması
5. Protokol Konuşmaları
6. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunınası ve ibrası
7. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve lbrası,
8. Seçim Usul ve Esaslarının Okunması
9. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin ve Üst Kurul Delegelerinin Seçimi
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış.