Torba Yasa Resmi Gazetede Yayınlandı.

Torba Yasa Resmi Gazetede Yayınlandı.
Nöbet ücretlerinin arttırılması, Uzman Ebelik ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmasının da yer aldığı Torba Yasa Resmi gazetede yayınlandı.

6639 Sayılı Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun bugünkü  Resmi Gazetede yayınlan yürürlüğe girmiştir.  Söz konusu düzenlemede Nöbet ücretlerinin arttırılması, Uzman Ebelik ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmasının da yer almaktadır. Söz konusu kanuni düzenlemelerle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı mevzuatında yapılacak düzenlemelerde beklenerek değerlendirme yapılacaktır. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150415.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150415.htm