Süt İzni Kullanan Anneler İçin Bakanlığa Başvurduk

Süt İzni Kullanan Anneler İçin Bakanlığa Başvurduk
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.05.2016 tarih ve E5786 Sayılı yazısı ile süt izinlerinde döner sermaye kesintisi yapılması nedeniyle sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapıldı.

Hükümetin ailelerin çocuk sayısının artması yönünde bir politikası ve teşvik edici uygulamaları varken annelerin süt izinlerini kullandıkları için ekonomik kayba uğramalarının ve doğum yapan memurun haklarının korunmamasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi. 
Süt izninin gerek sağlık mevzuatı gerekse anayasa da gerekse uluslararası sözleşmelerce korunduğu ve süt izni hakkının, izin üzerindeki tasarruf yetkisinin dahi kişiler tanımadığı zorunlu bir hak olduğu düşünüldüğünde süt izni kullananlardan kesinti yapılmasının hakkaniyete aykırı olduğuna vurgu yapıldı.
 Süt iznini kullan çalışanlardan kesinti yapılmaması gerektiği belirtilerek bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.