Süt Çocuklarına Hizmet Verenler İçin Riskli Birim Kararı

Süt Çocuklarına Hizmet Verenler İçin Riskli Birim Kararı
Sendikamızın açtığı dava sonrasında mahkeme süt çocuğu servisi bulunmasa bile süt çocuklarına ebelerin hizmet verdikleri sürede döner sermaye ek ödemelerinin riskli birim katsayısından ödenmesine hükmetti.

Amasya Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanes'inde görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi ebenin süt çocuklarına hizmet verdiği sürelerde döner sermaye ek ödemesinin riskli birim katsayısı üzerinden ödenmesi için yaptığı başvuru idare tarafından reddedilmişti.

İdarenin red cevabı üzerine konu Türk Sağlık-Sen tarafından dava açılmıştı. Davayı görüşen  Samsun 1. İdare  Mahkemesi verdiği kararda riskli birimlere kısmi süreli hizmet verenlere, hizmet verdikleri süreler için riskli birim katsayısından yararlandırılmamaları yönünde bir hüküm bulunmadığına dikkat çekti.
Mahkeme kararında ebenin, söz konusu hastanede süt çocuğu servisi bulunmadığı için kısmi süreli olarak süt çocuklarına da hizmet verdiğine dikkat çekerek  süt çocuğu ünitesine hizmet verdiği sürelerde döner sermaye ek ödemesinin riskli birimler katsayısından yapılması gerektiğine karar verdi.

Mahkeme idarenin red işleminin iptaline ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine hükmetti.