Süreyi Dolduran 45/A'lı Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanması İçin Yazı Yayınlandı

Süreyi Dolduran 45/A'lı Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanması İçin Yazı Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel müdürlüğü tarafından bir yazı yayınlanarak 3 yıllık süreyi dolduran 45/A’lı sözleşmeli personelin kadroya atanması için yapılacak işlemler ile ilgili il sağlık müdürlüklerine bir yazı gönderdi.

Yazıya göre il sağlık müdürlükleri söz konusu personelden kadroya atanma taleplerine dair dilekçeleri ile birlikte diploma veya geçici mezuniyet belgesi akıl hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu (tek hekim raporu) ve askerlik durum belgesi alacaklar. 

Alınan dilekçe ve belgeler her ayın ilk haftası Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilecek.

Kadroya atanma talebinde bulunanların durumları ve belgelerinin incelenmesini müteakip Bakanlıkça kadroya atama işlemi yapılacak.

Personelin kadrolu göreve başlamaya ilişkin tebliğ tebellüğ işlemleri, görev yaptığı sağlık tesisinin amirleri tarafından yapılacak ve ayrılış-başlayış tarihleri (atama işlemi gerçekleştirilen personelin sözleşmeden ayrılış tarihini takip eden ayın 14’ü, kadroya başlayış tarihinin ise ayın 15’i olacak şekilde) ÇKYS/İKYS’ye işlenecek olup tebliğ tebellüğ belgesinin bir sureti personelin özlük dosyasına konulacak.


AYRINTILAR İÇİN YAZI: