Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri neden zamanında ödenmiyor

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri neden zamanında ödenmiyor
Güney ve Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerimizde yaklaşık 6.bin sağlık çalışanı gece nöbeti tutmaktadır.

Zor şartlarda ve her türlü risk altında görevlerini yerine getiren sağlık çalışanları maalesef nöbet ücretlerini aylardır geç almaktadırlar. Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube olarak hastanelerimizi arıyoruz, nöbet ücretleri neden yatmadı diye, topu Genel Sekreterliğe atıyorlar. Genel Sekreterliğe sorduğumuzda topu Saymanlığa atıyor. Saymanlığa dönüyoruz oda Maliye Bakanlığından ödeme emri gelmediğini söylüyor. Maliye Bakanlığı ise, bize böyle bir sorun iletilmedi diyor. Kısacası herkes bulmuş bir yol, bu yolun adı da çözümsüzlük. Buradan tüm yetkili kurumlara Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube olarak sesleniyoruz. Nöbet tutan sağlık çalışanlarının yaşadığı zorlukları ve hangi şartlar altında nöbet tuttuklarını, çocuklarından ayrı kalmanın sıkıntılarını yerinde görmenizi tavsiye ediyoruz. Bu zorluklar yetmezmiş gibi nöbet ücretleri 1 ay geçmesine rağmen hala yatmamıştır. Zaten zor şartlarda geçinen sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin geç yatması motivasyonlarının düşmesine sebep olmakta ve evinde yaşadığı huzursuzluk her geçen gün artmaktadır.

Konunun çözülmesi noktasında yetkili kurumları defalarca uyardık. Artık bu ayda düzeltilmediği takdirde sağlık çalışanları adına hukuk mücadelesi başlatacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha hatırlatıyoruz.

                    Şenol ATICI

Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı

 

Haber Resimleri