RİSK VE EMEK ÇOK, KARŞILIĞI YOK

RİSK VE EMEK ÇOK, KARŞILIĞI YOK

Türk Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi; eriyip giden ve sıfırlanan döner sermayeleri protesto etmek için Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde kitlesel basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Kemal KAZAK yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


Değerli Basın Mensupları;
Ülkemizde Covid-19 virüsünün başladığı 2020 Mart ayı başından itibaren fedakâr sağlık çalışanları sundukları hizmet ile sağlık alanında günümüze kadar bir destan yazdıkları hepimizce aşikârdır.
Her türlü olumsuzluğa ve çok zor çalışma koşullarına rağmen, Necip Türk Milletinin cananı kendi canından öte bildiler ve bu uğurda da özveriyle hizmet sundular.
Gerek havaların ısınmaya başlaması, gerekse bir kısım idarecilerin işgüzarlığı, kaprisleri ve iş bilmezliği nedeniyle; çalışma şartları daha da ağırlaşmış ve adeta cehenneme dönüşmüştür.
Adalet yoksunu idareciler bilsinler ki; makamlar ne Firavunlara, ne Nemrutlara ne de Ebucehillere kalmıştır. Unutulmasın ki; zulüm ile abat olanın akıbeti berbat olur.
Sağlık emekçilerinin bu yoğun çalışma temposundan kaynaklanan olumsuz etkilerini, azami seviyeye çekmek adına, yeterli olmayan bir takım düzenlemeler yapıldı.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile pandemi sürecinde kahraman sağlık çalışanlarına Mart-Nisan-Mayıs aylarında döner sermaye ücretlerinin tavandan yapılacağı öngörülmüştü. Bu uygulama da bir lütuf ve ödül olarak değil, sadece sağlık çalışanlarının maddi bir kayıp yaşamalarını engellemek maksadıyla yapılmıştı.
Hal böyle iken; kamuoyuna sağlık çalışanlarına fazladan bir ücret ödeniyormuş algısı oluşturulmuş ve bilgi kirliliği yaşanmıştır. Bilinmelidir ki; hiçbir sağlık çalışanına ne ödül verilmiş ne de cebine fazladan bir kuruş girmiştir. Bu safsata da biz sağlık çalışanlarını üzmüş ve de rencide etmiştir.
Gelinen noktada pandemi ve risk devam etmekte olup, ayrıca tavandan ödemeler de son bulmuştur. Bu süreçte hastanelerde sadece randevu usulü ile hasta kabul edilmeye başlanılmış ve buna bağlı olarak da, hastanelerin gelirleri ciddi anlamda düşmüştür. Ödenen döner sermayeler kuru ekmek parası etmez olmuş ve cefakâr sağlık çalışanları sadece alkışlarla yetinmek zorunda bırakılmıştır.
Özellikle Gazi şehrimizde vaka sayısının yükseldiği ve Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyrettiği Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Tablo böyle vahim iken, her türlü risk altında hizmet sunan sağlık emekçileri, şehrimizdeki pek çok hastanede sıfıra yakın ek ödemeye mahkûm edilmiş ve gelir kaybına uğratılmıştır.
Bunun yanı sıra;
Toplu sözleşmede yeteri kadar zam alamayan,
Senede en az iki kez vergi dilimine takılan,
Maaşları sürekli düşen,
Enflasyon karşısında ezilen,
Ve pandemi nedeniyle; kişisel hijyen harcamaları büyük oranda artan sağlık emekçilerinin aile bütçesi küçülmüş ve yaşam standardı düşmüştür.
Şayet sağlık çalışanları gerçek anlamda ödüllendirilmek isteniyor ise; Hollanda ve Fransa’da yapılan iyileştirilme ülkemizdeki sağlık çalışanlarına da yapılmalı ve yaşam standartları yükseltilmelidir.
Sonuç itibariyle; covid - 19 virüsünün ülkemizde başladığı 2020 Mart ayından itibaren sendikamız Türk Sağlık-Sen’in yol gösterici yazışmalarına, çalışmalarına ve açıklamalarına rağmen, sağlık emekçileri pek çok konuda hayali sukuta uğratılmış ve mağdur edilmiştir.
Pandemi sürecinde, sağlık çalışanları için, birkaç kez alkışlara ve methiyelere tanıklık ettik. Ancak mesele sorunların çözümüne kavuşmasına ve taleplerimizin karşılanmasına gelince “sağır sultanın” duyduğunu, duymadım ve görmedim diyenleri artık dinlemekten yorulduk.
Sayın Fahrettin KOCA’ya devletimiz ve milletimiz adına yapmış olduğunuz hizmetler için müteşekkiriz. Lakin Sayın Bakan; kahramanlık abidesi sağlık çalışanlarının da bakanı olduğunu asla unutmamalı.
Yüzlerce sağlık çalışanının yataklara, onlarcasının kara toprağa düştüğü bu süreçte bile, sağlık çalışanlarının dağ kadar birikmiş sorunları çözüme kavuşturulamıyor ise; Türk Sağlık-Sen sendikası gözüyle Sağlık Bakanlığını değerlendirdiğimizde, Sayın Bakanın personelini koruyamadığı ve sınıfta kaldığı malumun ilanıdır.
Sayın Bakan; şayet tarihte iz bırakmak ve unutulmazlar kervanına katılmak istiyor iseniz, başta döner sermaye olmak üzere, sorunlarımızı çözüme kavuşturmalı, sağlık çalışanlarını kucaklamalı ve yaralarımıza merhem olmalısınız.
Saygılarımla…

Haber Resimleri