MEMUR MAAŞI, ENFLASYONA TUŞ OLDU

MEMUR MAAŞI, ENFLASYONA TUŞ OLDU

Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal KAZAK, TUİK tarafından açıklanan 2021 Mart ayı enflasyon verileri hakkında bir basın açıklaması yaptı. 

MEMUR MAAŞI, ENFLASYONA TUŞ OLDU
Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal KAZAK, TUİK tarafından açıklanan 2021 Mart ayı enflasyon verileri hakkında bir basın açıklaması yaptı.
TUİK’in verilerine bakıldığında yıllık resmî enflasyon %17’lere yaklaşmıştır.
TÜİK, verilerine göre mart ayında TÜFE %1,08 yükselmiştir. Yılın ilk üç ayında enflasyon %3,7 olur iken, yıllık bazda %16,19 olarak belirlenmiştir.
Kamu görevlilerine ve emeklilere 2021 yılının ilk altı ayı için yapılan maaş artışı %3 iken aynı dönemde enflasyonun %3,7 olması, memur maaşlarının enflasyon karşısında resmî olarak %0,7 eridiğini de ortaya koydu.
Böylece mart ayı dikkate alındığında maaşların daha yılın ilk 3 ayında net %0,70 eridiği ortaya çıktı. Sadece enflasyon kaynaklı bu erime aylık ortalama 34 TL olarak belirlendi. Hal böyle olunca enflasyona endeksli maaş artışlarının kamu çalışanlarının alım gücünü nasıl erittiği de bir kere daha görüldü.
KEMAL KAZAK: GEÇ OLMADAN KAMU ÇALIŞANLARINI DESTEKLEYİN
Mart enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal KAZAK Böyle bir ortamda memur ve emeklileri yıllık %6 zamma mahkûm etmek, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmıyor.
ALIM GÜCÜMÜZ HERGÜN BİRAZ DAHA DÜŞÜYOR
Toplu sözleşme sistemine geçildiğinden beri yetkili konfederasyonun yürüttüğü maaş pazarlıklarının sürekli hedeflenen enflasyon temeline dayandığına dikkat çeken Kazak memurların ve emeklilerin alım gücünün her yıl biraz daha azalmaktadır.
Memur ve emeklilerimiz her toplu sözleşme döneminde enflasyon farkı aldatmacasıyla karşı karşıya kalıyor. Enflasyon farkı ödemesini bir lütufmuş gibi gösteriyorlar. Oysa enflasyon farkı, olağanüstü durumlarda ortaya çıkacak olumsuzluklara karşı bir sigorta niteliğindedir.
MAAŞLAR SÜREKLİ ERİYOR
Eğer her maaş döneminde enflasyon farkı veriliyorsa bu, her dönem sonunda sıfır zam alıyoruz. Dönem içinde de maaşlarımız sürekli eriyor. Son 10 yıldır memur ve emeklilerimizin yaşadığı durum budur.
Tüm dünya bir buçuk yıldır bir de salgın hastalık belasıyla karşı karşıyadır. Bu şartlar altında tüm vatandaşlarımızın, memur ve emeklilerimizin her anlamda sağlıklı bir yaşama kavuşturulması gerekiyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLMELİDİR
Önümüzdeki Ramazan ayında alınacak bir kararla kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi, hem enflasyon kaynaklı zararların karşılanması noktasında hem de bayram ikramiyesi konusunda yaşanan adaletsizliğin giderilmesi noktasında sorunları çözecektir.
MEMUR PAKETİ RAHAT NEFES ALDIRACAKTIR
Enflasyon verilerini ve 2021 yılında verilecek olan maaş zamlarını değerlendirdiğimizde kamu çalışanları için çok zor bir yıl olacaktır. Kamu çalışanlarının rahat bir nefes alabilmesi için konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen tarafından her platformda dile getirdiğimiz “MEMUR PAKETİ’nin biran önce hayata geçmesi gerekmektedir.

Haber Resimleri