MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ ADALET SAĞLANMALI

MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ ADALET SAĞLANMALI

Türk Sağlık – Sen Aydın Şube Başkanı Ahmet Bozkurt, koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarına ödenmesi gereken ek ücretlerle ilgili açıklamasında, “Mağduriyetler giderilmeli, adalet sağlanmalı” görüşünü aktardı.

Covid-19 mücadelesinde ülkemiz çok ciddi bir sınavdan geçmiştir. Bu sınavın kahramanları hiçbir görevden kaçınmayarak kahramanca görev ve sorumluluklarını yerine getirerek diğer ülke sağlık çalışanlarına örnek olmuş ve takdire değer bir başarı ortaya koymuşlardır. Bu davranış biz sağlık çalışanlarını mutlu ettiği gibi moral ve motivasyonumuzu da arttırmıştır. Bu anlamda bazı kurum ve kuruluşlarda sağlık çalışanlarına vefa anlamında katkılar yapmışlardır. Bizler de bu kurumlara teşekkür ediyoruz.

Ancak uzun süredir sağlık çalışanlarının hak kayıplarının yanında pandemi sürecinde de bu kayıplara ve bu yönteme yenileri eklenmiştir. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde hak kayıplarının telafisi amacı ile 3 aylık bir sürede ek ödemelerin tavandan ödeneceği ve hastanelere Maliye ve Hazine Bakanlığınca bu ödemenin yapılacağı bizzat Bakan tarafından kamuoyuna açıklanmış olmasına rağmen maalesef, Üniversite hastanemize bu ödeme yapılmamış ve sağlık çalışanları hayal kırıklığına uğramışlardır. Söz verilen bu ödemenin maliyece yapılması hakkı teslim edecek ve haklı beklentiye cevap vermiş olacaktır.

Döner sermaye yönetmeliği; çalışanların beklentilerine, ürettiği hizmete karşılık vermemekte adaletsiz uygulanmaya devam etmektedir.

Şöyle ki; aynı birimde, aynı işi yapan, aynı eforu sarf eden sağlık çalışanlarına eğitim durumları dikkate alınarak dağıtılan ek ödemedeki adaletsiz yöntem çalışma barışını bozmaktadır.

Biz Türk Sağlık Sendikası olarak sabit ve ek ödemelerimizin kesilecek olan vergilerinin devletçe ödenerek emekliliğimize yansıyacak şekilde düzenlemenin yapılmasını ve bu ödemenin de genel bütçeden ödenmesini ve makul düzenlemeler yapılmasını yıllardır talep ettiğimiz gibi bugünde talebimizi tekrar tekrar dillendirmeye devam ediyoruz. Sağlık Sen’in Genel Başkanının dediği gibi “yanlış bir talep” olarak nitelendirmiyor ve bu talihsiz açıklamayı da sağlık çalışanlarının takdirine bırakıyoruz.

Aynı zamanda pandemi sürecinde ek ödemeler, idari ve esnek mesailer, nöbet ücretleri, fazla mesai gibi durumlarda standartlar olmayınca keyfi ve uygulamalarla sağlık çalışanları mağdur edilmiş, hastanelerimizde ve servisler arasında uygulama birliği sağlanamamış ve çalışanlar mutsuz olmuşlardır.

Hazine ve Maliye Bakanlığının basında açıkladığı, ek ödemelerin tavandan verilmesi ve maliyenin bu anlamdaki katkısı öncelikle yerine getirilmeli ve Üniversite hastanesi çalışanlarının bu mağduriyetleri giderilmeli, Adalet sağlanmalıdır.

Haber Resimleri