Ek Ödeme Değil Tek Ödeme İstiyoruz

Ek Ödeme Değil Tek Ödeme İstiyoruz

11 Marttan bu yana Türkiye salgınla mücadele ediyor. Hiç şüphesiz ki salgınla mücadelenin kahramanları da sağlık çalışanları oldu.

 

Tüm zorluklara rağmen olağanüstü bir çalışma azmi, kendi hayatlarını hiçe sayarak gösterdikleri fedakarlık, ailelerinden aylarca uzak kalarak yaptıkları hizmetle tarihe geçtiler.

Binlerce arkadaşımız virüse yakalandı, hayatını kaybederek şehit olanlar oldu.

Geride bıraktıkları ailelerinin mağdur olmaması konusunda İç İşleri Bakanlığı düzeyinde ki müracaatımızla ilgili henüz bir adım atılmamıştır. Bu haklı beklentimiz bir an önce karşılık bulmalı 112 çalışanlarının görev kazaları da dahil olmak üzere ŞEHİTLİK unvanı verilmelidir.

İlerleyen süreçte sağlık çalışanlarının alkışlandıklarını, Milletin ve devletin her kademesinden sağlık çalışanlarına teşekkür edilip, takdir edildiklerini hep beraber gördük.

Çalışanların emeğinin karşılığını ödeyecek bir değer olmadığını ama alın terlerinin de heba edilmemesini ısrarla dile getirdik.

Ne yazık ki 6 aylık bu süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödeme tüm sağlık çalışanlarını kapsamadığı gibi adil ve adaletli bir dağıtım olmadığından sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilemiştir. 

Adaletsizliği ile öne çıkan ek ödeme sanki ikinci bir maaş gibi gösterildi. Dünyaya övgüyle bahsettiğimiz filyasyon çalışmasında aktif görev alan aile hekimliği çalışanlarına bir kuruş bile ödeme yapılmayarak adeta emekleri yok sayıldı. Diş Hekimlerimiz, ağız diş sağlığı çalışanlarımız mağdur edildi.

Buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz.

Ek Ödeme değil Tek Ödeme istiyoruz.

Ek ödemenin genel bütçeden maaşa yansıyacak şekilde adil, adaletli hizmetlisinden, doktoruna kadar kapsayacak şekilde bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.

Döner sermaye sorununa sosyal taraflarla görüşülerek makul bir düzeyde çözüm üretilmesini istiyoruz.

Maaşlara acilen zam yapılmalı, ücretler iyileştirilmelidir. Bu iyileştirme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamalı herhangi bir ayrıma gidilmemelidir.

3600 Ek gösterge sözü bir an önce hayata geçirilerek sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak şekilde düzenlemenin bir an önce yapılmasını istiyoruz.

Makul bir yıpranma payının yeniden düzenlemesini istiyor çalışanlar lehine acilen revize edilmesini haykırıyoruz.

Salgının artığı bugünlerde Sağlık çalışanları yine fedakarca görevlerinin başındalar ama mutsuz ve umutsuzlar.

Hakları verilmediği gibi hak etmedikleri bir muamele ile karşı karşıya kalıyorlar. Kendilerine sosyal medyada ve çalışma alanlarında yapılan tehdit ve tacizler için kırgın, kızgın ve yorgunlar. Bu tür olaylara sebep verenler için, sadece gözaltı değil tutuklanmalar yapılmalıdır. Fedakarlıklarının karşılığında kendilerine yapılan bu haksızlıklara karşı başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkilileri daha sorumlu, daha sert tepkiler vermeye ve gereğini yapmaya davet ediyoruz.

Dünyanın çeşitli ülkeleri sağlık çalışanlarının bu süreçte ücretlerini arttırırken salgınla mücadelede destan yazan Türk sağlık çalışanlarına yapılanlar reva mıdır?

Bizim beklentimiz salgının seyrini arttırarak devam ettiği şu günlerde kahraman sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesidir.

Virüsle mücadele eden kahramanların mobing, çalışma şartları ve şiddet gibi başka sorunlarla boğuşmaları sona ermelidir.

Süreli ve süresiz sözleşmelilere, vekil ebe hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmeli 4/A dışındaki tüm istihdam modelleri kamuda terk edilmelidir. 

Bu çağrımız karşılıksız kalmamalı, yöneticiler sağlık çalışanları için üzerlerine düşeni yapmalıdırlar. 

Sağlık çalışanları için dile getirdiğimiz taleplerimizin tamamı üniversite hastanelerinde fedakarca görev yapan arkadaşlarımız içinde geçerlidir. Bu konuda YÖK ve rektörlükler üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidirler. Kendi kuruluşlarında ne çalışanları mağdur edecek uygulamalara imza atmalı, ne de çalışanların herhangi bir ayrımcılığa uğramalarına müsaade etmemelidirler.

Bugün burada yaptığımız basın açıklamasıyla sağlık çalışanlarının sorunlarını ve taleplerini tekrar gündeme getirerek çözüm istedik.

Kahraman sağlık çalışanlarının daha iyi şartlarda sağlık hizmeti sunması, daha iyi çalışma şartlarına ve imkanlarına kavuşması için söz söyledik.

Gayretimiz ve mücadelemiz haklı, adil ve adaletli taleplerimizin bir an önce gerçekleşmesi ve hak kayıplarımızın telafisi içindir.

Umut ediyoruz ki sağlık çalışanlarının bu sorunlarına ve taleplerine bakış açısı değişir ve bir an önce gereği yapılır.

 Meseleler kulak arkası, sümen altı edilmez, çalışanın aleyhine değil lehine olan düzenlemeler hayata geçer.

Bu temennilerle koronavirüsle mücadelede Türkiye’nin dört bir yanında şifa dağıtan,  Çalışma hayatındaki tüm zorluklara ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen özverili bir şekilde hizmet eden tüm kahraman sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.

Vatandaşlarımıza da bir çağrıda bulunmak istiyorum;

Sağlık çalışanlarının yüklerinin hafifletilmesi için lütfen Covid-19 tedbirlerine yani maske-mesafe ve temizlik kuralına uyarak destek olun. Teşekkür ederiz.   02.09.2020

Haber Resimleri