DÖNER SERMAYELERİN DÜŞÜŞÜYLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK.

DÖNER SERMAYELERİN DÜŞÜŞÜYLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTIK.
Şubemiz Faaliyet alanında bulunan İzmir Tepecik E.A. Hastanesinde Şube başkanımız Şenol Atıcı tarafından döner sermayelerin düşüşüyle ilgili bir basın açıklaması yapıldı

Değerli Basın Mensupları ve değerli sağlık çalışanları;

Sağlık çalışanlarının hakları söz konusu olunca ne yazık ki Yetkililerin kılı kıpırdamıyor. Konu çalışanın alın terine gelince işler ağırdan alınıyor, çalışanların mağduriyeti umursanmıyor. Sorun olacağı baştan bilinse bile bir takım düzenlemeler ne yazık ki bir türlü hayata geçmiyor.

Burada dikkat çekmek istediğimiz bir başka konuda bu yönetmelikte çalışanları adına değişiklikler yaparak döner sermaye sistemindeki adaletsizliklerin ve haksızlıkların giderilmesidir.  Çalışma barışını bozan, çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olan düzenlemelere de bir an önce son verilmelidir.  Çalışanları mutlu edecek onların, beklentilerini karşılayacak bir döner sermaye yönetmeliği hayata geçirilmelidir.

Haksızlıkları ve adaletsizlikleri ile sağlık çalışanlarının kâbusu olan performansa dayalı döner sermaye sisteminde artık bir düzenleme yapılması şart olmuştur. Döner sermayelerin emekli maaşa yansıtılması ve yıpranma payının mutlaka verilmesi sağlık çalışanlarının hakkıdır.

Hekimler arasında bile döner sermaye farklılıklarının olduğu , aynı işi yapan, aynı kadroda bulunan çalışanlar arasında  ayrımcılık yaparak çalışma barışını bozan, işyerinde huzur bırakmayan ve herkesin birbirinin aldığı döner sermaye miktarını konuşmasına neden olan bu sistem mutlaka yeniden elden geçirilmelidir.

Sağlık çalışanlarının yıl sonuna doğru vergi dilimi denen başka bir kabusu daha var. Haziran ayından sonra sağlık çalışanları vergi dilimine giriyor gerekçesi ile her ay maaşından döner sermayesinden düşülerek yılsonuna doğru maaşından ve döner sermayesinden %27 lere yaklaşan bir kesinti ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Verdikleri zammı da vergi dilimi adı altında geriye adeta gasp ederek almaktadırlar.

Değerli basın mensupları değerli sağlık çalışanları;

Son dönemde hekim dışı personel, anestezi teknisyeni, hemşire , laborant , röntgen teknisyeni , memur ,teknik personel, hizmetli personel döner sermayeden hiçbir şekilde pay almamaktadır. Bu durum iş barışını bozmuş, çalışanların motivasyonunu kırmıştır.

Özellikli birimlerde çalışan sağlık personeli yoğun bakımlar, ameliyathaneler ,acil ve diğer birimler artık riskli birim ücretlerini dahi alamamaktadır.

Buradan Türk Sağlık Sen olarak  sesleniyoruz; bu yanlıştan bir an önce dönün aksi taktirde üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakma eylemine götüreceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Şenol ATICI

Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı

 

Haber Resimleri