Döner Sermaye İle İlgili Basın Açıklaması Yaptık

Döner Sermaye İle İlgili Basın Açıklaması Yaptık
İzmir 2 Nolu Şube Başkanımız Şenol Atıcı Döner Sermaye uygulamasıyla ilgili bir basın açıklaması düzenledi.

Değerli Basın Mensupları,

Değerli Sağlık Çalışanları,

Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Aylardır, bu Döner Sermaye uygulamasının haksız ve adaletsiz bir sistem olduğunu her platformda dile getirdik. Ancak yetkililerin umursamaz tavırları bizi bugün burada iş bırakma eylemi yapmak zorunda bırakmışlardır. Asistanlar, ağır iş yükü ve nöbetlerden Tükenmişlik Sendromu yaşamakta ve bu emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Hemşireler, Laborantlar, Röntgen Teknisyenleri, Teknik Hizmetler, Memurlar ve Hizmetli Personel bu haksız ve adaletsiz Döner Sermaye uygulamasından hakkını alamamakta ve ağır iş yükü altında ezilmektedirler.

Değerli Sağlık Çalışanları ,

Değerli Basın Mensupları,

Biz sağlık çalışanları olarak çok fazla bir ücret istemiyoruz. Hakkımız olan ve yıllardır yerinde sayan Ek Ödemelerimizin iki katına çıkarılmasını, emekli maaşa yansıtılmasını , ve fiili hizmet yani yıpranma payını istiyoruz. Bu kadar risk altında çalışan sağlık çalışanlarının bu iki talebi acil olarak yerine getirilmelidir. Buradan Genel Sekreterliklere çağrıda bulunuyoruz: “ Yeterli olmayan Döner Sermayelere birde siz el koymayın.' Ve buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz: “  Bu çürümüş Döner Sermaye yönetmeliğini bir an önce değiştirin. “Aksi takdirde iş bırakma eylemlerimiz artarak devam edecektir.

Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube adına tüm katılımcılara saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.

                                                                                                                             Türk Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu

                                                                                                                                             Şube Başkanı

  Şenol ATICI

Haber Resimleri