Dilekçe Kampanyamız İçin Basın Açıklaması Düzenledik

Dilekçe Kampanyamız İçin Basın Açıklaması Düzenledik
İzmir 2 Nolu Şube Başkanımız Şenol Atıcı döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranma payıyla ilgili imza kampanyamız için bir basın açıklaması düzenledi

Değerli Basın Mensupları

Türk Sağlık Sen olarak Türkiye genelinde döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranma payıyla ilgili Türkiye genelinde başlatmış olduğumuz dilekçe kampanyamız bugün Türk Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube olarak toplamış olduğumuz yaklaşık 7 Bin dilekçeyi, Türk Sağlık-Sen Genel Merkezine göndereceğiz. Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği, ek ödemelerin emekli maaşa yansıtılması ve yıpranma payının sağlıkçılar açısından çok önemli olduğunu dilekçe kampanyasına göstermiş oldukları yoğun talepte görülmektedir. Bu haklı talepleri karşısında Türk Sağlık-Sen olarak 13 Martta iş bırakma eylemi gerçekleştirecek ve bu dilekçelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Türkiye genelinde toplanan dilekçelerle Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından verilecektir. Yaklaşık 400 Bin sağlık çalışanının gözü kulağı çıkacak olan bu habere kilitlenmiştir. 14 Martta sağlık bakanı tarafından açıklanacak sağlıkçılara müjde diye çeşitli internet sitelerinde haberler görüyoruz. Sağlık çalışanları yıllardır ihmal edilmekte ve bu tür haberlere açıkçası inanmadıklarını bizzat sendikamıza söylemektedirler. Bizde buradan Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz. Sağlık çalışanları Tükenmişlik Sendromu yaşamaktadır. Bunların sorunlarını madde madde önünüze koyuyoruz. Ek ödemenin emekli maaşa yansıtılması, yıpranma paylarının biran önce verilmesi ve döner sermayede yaşanan adaletsizliklerin biz an önce son bulması için, hem dilekçelerle, hem de 13 Martta iş bırakma eylemi gerçekleştirerek bir kere daha Sağlık Bakanlığını uyarıyoruz. Bunların yanı sıra tüm memurların maaşla aldığı sabit ek ödemelerin her ay geciktirilerek yatırılması, yoğun çalışmaya rağmen performans ücretlerinin komik ücretlere inmesi ve ekonomik dayanılacak sınırı çoktan aşması gibi durumlarda yaşanmaktadır. Emeklilikte bekleyen sefalet ile ilgili de sürekli topun taca atılması çalışanda dayanılacak hal bırakmamıştır.

Döner sermayelerin emekliliğe yansıtılması, yıpranma payı verilmesi ve lisans tamamlamanın hayata geçirilmesi gibi hususlarda ne yazık ki somut adımlar, verilen sözlerin üstünden bir yıla yakın süre geçmesine rağmen yerine getirilmemiştir.

Türk Doktorlarının sorunlarına sürekli kulak tıkanarak yabancı doktor rüyalarına dalınmakta, niteliği olmadan ucuz iş gücü için ince hesaplar yapılarak, yabancı doktor rüyalarına dalınmaktadır.Asistanlar 36 saate varan nöbetlerde helak olmakta, hemşireler, ebeler, sağlık çalışanları ağır iş yükü altında adeta kan ağlamaktadırlar.

Kamu hizmeti yürüten ama kadro talepleri yerine getirilmeyen kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil ebe hemşireler ve 4/Cliler umutsuzluğa sevk edilmektedir.

Memurlarımız yok sayılmış, Hizmetliler görevini yaptıkları memur kadrosuna sınavı kazanmalarına rağmen atanmamıştır.

Kısacası sağlık hizmetlerinde görev alan doktorumuzdan hemşiresine, ebemizden sağlık memurumuza sağlık teknisyenine, teknik personelden, memura, hizmetli arkadaşlara kadar her birinin sorunu ve sıkıntısı vardır.

Çalışanlar böyle bir durumda iken ne yazık ki bakanlık tarafından çalışan memnuniyeti hiçe sayılmakta, çalışanların talepleri ise sürekli ötelenmektedir.

Sağlık çalışanları yapılacak, edilecek gibi ucu sonu belli olmayan sözlerden, kendilerinin umursanmamasından usanmışlardır. Sabır taşları çatlamış, tahammül bardakları dolup taşmıştır.

Dertler boylarını aşmış olmasına rağmen hala vurdumduymazlıkların devam etmesi kabul edilemezdir.

Türk Sağlık-Sen olarak bir 14 Mart Tıp Bayramının daha süslü sözlerle geçirilmemesi, çalışanların taleplerinin yerine getirilmesi ve Türkiye Kamuoyunda tekrar güçlü bir şekilde gündeme gelmesi adına 13 Martta tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz. Alanlara çıkarak yetti artık diyoruz. Ayrıca 14 Mart Cumartesi günü de kararlılığımızı devam ettiriyor ve aile hekimliklerinde ve TSM’lerde Cumartesi nöbetine hayır diyerek iş bırakıyoruz.

Sağlık alanında örgütlü dernek, oda ve diğer birçok STK ile aynı gün yapacağımız bu iş bırakma eyleminde sağlık çalışanlarının taleplerine bir kez daha dikkat çekeceğiz ve sorunlara çözüm isteyeceğiz.

Sadece acil sağlık hizmetlerinin sunulacağı bu eyleme tüm sağlık çalışanlarının, sağlık alanında faaliyet gösteren tüm STK’ların katılmasını bekliyor ve çalışan hakkı için güç birliğine davet ediyoruz.

Gelin 400 Bin Sağlık çalışanının haklı taleplerini aynı günde hep beraber dile getirelim.

Bu iş bırakma eylemini aynı zamanda daha iyi bir sağlık hizmeti verilmesi içinde gerçekleştiriyoruz ve tüm vatandaşlarımızdan anlayış bekliyor siz değerli basın mensupları yoluyla kamuoyuna duyuruyoruz.

Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 

Şenol ATICI

Türk Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı

Haber Resimleri