Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde Döner Sermaye Düşüşünü Protesto Edip Basın Açıklaması Yaptık.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde Döner Sermaye Düşüşünü Protesto Edip Basın Açıklaması Yaptık.
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde döner sermayeleri protesto için eylem düzenledik. Eyleme çok sayıda sağlık çalışanı katıldı

Değerli Basın Mensupları ve Değerli Sağlık Çalışanları

Performansa göre dağıtılan döner sermaye ek ödemeleri geçen yıla göre ciddi biçimde bir düşüş yaşadı. Oysa malum sendika toplu sözleşmelerdeki attığı imzalar nedeniyle ek ödemelerde 200 ile 600 TL. artıştan bahsediyordu. Bırakın yükselmeyi döner sermayeler aynı seviyesinde bile kalmadı. El birliği ile çalışanın emeği günden güne eritildiği bir süreç yaşandı ve yaşanmaya da ne yazık ki devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının hakları söz konusu olunca ne yazık ki; yetkililerin kılı kıpırdamıyor. Konu çalışanın alın terine gelince işler ağırdan alınıyor, çalışanların mağduriyeti umursanmıyor. Sorun olacağı baştan bilinse bile bir takım düzenlemeler ne yazık ki bir türlü hayata geçmiyor.

 

Çalıştıkça artan döner sermaye ne hikmetse artık çalıştıkça düşmektedir. İş yoğunluğunun her geçen gün arttığı muayene ve ameliyat sayılarının bir yılda bir milyona yakın artış gösterdiği hastanelerimizde iş sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığının ödenmesine gelince bütün değerler sıfıra doğru ilerledi. Performansa dayalı döner sermaye sistemi artık ek ödemeyi sabitlemeye dayalı bir sistem halini aldı. Bugün sağlık çalışanları 5-6 yıl önce aldıkları döner sermayeleri mumla arar olmuşlardır.

 

Böylesine bir sistemi kuran Sağlık Bakanlığı bu konuda kendine bir yandaş sendika bulmuştur. Hatırlayınız bu sene yaptıkları toplu sözleşmenin ardından açıklamalarında döner sermayeleri artırdık, kadro unvan sayılarını yükselttik 200 TL ile 600 TL arasında daha fazla döner sermaye alacaksınız diye açıklamalarla müjde üstüne müjde verenler bugünkü durum karşısında ne söyleyecekler merak ediyoruz. Öyle ki; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun yazısıyla hastane birliği bünyesinde %50 döner sermaye tavanı değiştirilmeden, döner sermayeden dağıtılacak üst limit %50’den %65’e çıkarılmasıyla döner sermayede sorun tamamen çözüldü diye açıklama yapmışlardı.

 

Bugünlerde ise yaptıkları açıklamada söz konusu yazının iptal edilmesini, çalışanları mağdur ettiğini söylüyorlar. Hesap kitap işlerinden anlamadıkları toplu sözleşmelerden biliyoruz bu yaptıkları ile de sağlık çalışanlarının sorunlarından zerre kadar anlamadıkları, onların sorunlarına fizan kadar uzakta olduklarını da görmüş olduk.

Umarız sağlık çalışanları da onların bu tutumlarını ve neler yaptıklarına göre değerlendirmelerini yaparlar ve kırmızı kartı bu malum sendikaya gösterirler. Döner sermaye ek ödemesi artık sağlık çalışanları için isyanın bir adı olmak üzeredir. Yıllar içerisinde çalışana adeta işkence mekanizmasına dönüştüren ve her geçen gün düşürülerek sağlık çalışanlarının ekonomisinde derin yaralar açan bu sistem derhal yeniden gözden geçirilmelidir.

 

Çalışanın hakkını teslim ederek emeğinin karşılığını vermek yerine çalışanların haklarının yok edilmesi kabul edilemezdir. Türk Sağlık Sen olarak düşüre düşüre döner sermayeleri yok etmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz, razı olmayacağız, rıza göstermeyeceğiz. Adaletsizlik ve haksızlık karşısında asla susmadık, suskunda kalmayacağız.

 

Burada dikkat çekmek istediğimiz bir başka konuda imzalanan bu toplu sözleşme sağlık çalışanları açısından ciddi hak kayıplarına neden olduğundan yeniden değişiklikler yaparak döner sermaye sistemindeki adaletsizliklerin ve haksızlıkların giderilmesidir.  Çalışma barışını bozan, çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olan düzenlemelere de bir an önce son verilmelidir.  Çalışanları mutlu edecek onların, beklentilerini karşılayacak bir döner sermaye yönetmeliği hayata geçirilmelidir.

Haksızlıkları ve adaletsizlikleri ile sağlık çalışanlarının kâbusu olan performansa dayalı döner sermaye sisteminde artık bir düzenleme yapılması şart olmuştur. Döner sermayelerin emekli maaşa yansıtılması ve yıpranma payının mutlaka verilmesi sağlık çalışanlarının hakkıdır.

Hekimler arasında bile döner sermaye farklılıklarının olduğu, aynı işi yapan, aynı kadroda bulunan çalışanlar arasında ayrımcılık yaparak çalışma barışını bozan, işyerinde huzur bırakmayan ve herkesin birbirinin aldığı döner sermaye miktarını konuşmasına neden olan bu sistem mutlaka yeniden elden geçirilmelidir.

Sağlık çalışanlarının yıl sonuna doğru vergi dilimi denen başka bir kabusu daha var. Haziran ayından sonra sağlık çalışanları vergi dilimine giriyor gerekçesi ile her ay maaşından döner sermayesinden düşülerek yılsonuna doğru maaşından ve döner sermayesinden %27 lere yaklaşan bir kesinti ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Verdikleri zammı da vergi dilimi adı altında geriye adeta gasp ederek almaktadırlar.

Yine sağlık çalışanları olarak hastanemizde yaşadığımız yemek sorunu her geçen gün daha da kötüye gitmekte ve sağlık çalışanları yemekhaneye gidemez olmuş gidenlerde ciddi mide sorunu yaşamaktadır. Bu sorunun bir an önce çözülmesi için yetkili tüm mercilere buradan sesleniyoruz. Sorun ciddi bir an önce çözüme ulaştırın. Ayrıca hastanemizde sağlık çalışanları olarak muayene ve tedavileri esnasında sağlık çalışanı ve birinci derece yakınlarına öncelik hakkı verilmesi konusunda sağlık çalışanlarının yoğun talebi bulunmaktadır.

Değerli basın mensupları değerli sağlık çalışanları;

Son dönemde hekim dışı personel, anestezi teknisyeni, hemşire, laborant , röntgen teknisyeni , memur ,teknik personel, hizmetli personel döner sermayeden hiçbir şekilde pay almamaktadır. Bu durum iş barışını bozmuş, çalışanların motivasyonunu kırmıştır. Türk Sağlık Sen olarak sağlık kurumlarında çalışan personellerin genel sorunu olan döner sermaye oranlarının düşüklüğü ve düşük olan oranların artırılması yönünde mevzuat değişikliği talebimizi içeren dilekçe kampanyasını Türkiye geneli başlatmış bulunmaktayız.  

Buradan Türk Sağlık Sen olarak sesleniyoruz; bu yanlışlardan bir an önce dönün aksi taktirde üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakma eylemine götüreceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

 

                                                                               Şenol ATICI

                                                    Türk Sağlık Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı

 

 

Haber Resimleri