Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışanların Sorunlarını Dile Getirdik

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışanların Sorunlarını Dile Getirdik

Değerli Basın Mensupları ve değerli sağlık çalışanları;

 

Sağlık çalışanlarının hakları söz konusu olunca ne yazık ki Yetkililerin kılı kıpırdamıyor. Konu çalışanın alın terine gelince işler ağırdan alınıyor, çalışanların mağduriyeti umursanmıyor. Sorun olacağı baştan bilinse bile bir takım düzenlemeler ne yazık ki bir türlü hayata geçmiyor.

 

Ameliyathane de çalışan arkadaşların çalışma koşulları çok kötü ve ağır koşullarda çalışıyorlar. Mesai saatleri dışında çalıştırılıyor. Ameliyathane de skopi ışınlarına maruz kalıyorlar. Eksik elemanla çalışılmasına rağmen sürekli olarak rotasyona gönderiliyorlar. Servislerde çalışan hemşire arkadaşlarımız çok zor koşullarda ve eksik personelle çalışıyor, nöbetlerden bunalmış durumdalar ve hastane koşullarında çalışan tüm personelimizin zor koşullarda çalıştığı aşikardır.

 

Burada dikkat çekmek istediğimiz bir başka konuda bu yönetmelikte çalışanları adına değişiklikler yaparak döner sermaye sistemindeki adaletsizliklerin ve haksızlıkların giderilmesidir.  Çalışma barışını bozan, çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olan düzenlemelere de bir an önce son verilmelidir.  Çalışanları mutlu edecek onların, beklentilerini karşılayacak bir döner sermaye yönetmeliği hayata geçirilmelidir.

Haksızlıkları ve adaletsizlikleri ile sağlık çalışanlarının kâbusu olan performansa dayalı döner sermaye sisteminde artık bir düzenleme yapılması şart olmuştur. Döner sermayelerin emekli maaşa yansıtılması ve yıpranma payının mutlaka verilmesi sağlık çalışanlarının hakkıdır.

Hekimler ile diğer sağlık çalışanları arasında bir uçurum açan, aynı işi yapan, aynı kadroda bulunan çalışanlar arasında bile ayrımcılık yaparak çalışma barışını bozan, işyerinde huzur bırakmayan ve herkesin birbirinin aldığı döner sermaye miktarını konuşmasına neden olan bu sistem mutlaka yeniden elden geçirilmelidir.

Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde uğradıkları bir diğer haksızlıkta gelir vergisi alınmasıdır. Kamuda hiç kimsenin ek ödemesinden gelir vergisi alınmazken sağlık çalışanlarının ek ödemelerinden gelir vergisi alınmaktadır. Bu haksızlığın mutlaka ortadan kaldırılması gereklidir.

Değerli basın mensupları değerli sağlık çalışanları;

Son dönemde hekim dışı personel, anestezi teknisyeni, hemşire , laborant , röntgen teknisyeni , memur ,teknik personel, hizmetli personel döner sermayeden hiçbir şekilde pay almamaktadır. Bu durum iş barışını bozmuş, çalışanların motivasyonunu kırmıştır.

Özellikli birimlerde çalışan sağlık personeli yoğun bakımlar, ameliyathaneler ,acil ve diğer birimler artık riskli birim ücretlerini dahi alamamaktadır.

ÇALIŞANLARIN TALEPLERİ:

1.      Halkımıza nitelikli sağlık hizmeti verebilmek ve emeğimizin karşılığını alabilmek için yaptığımız eylemimiz sonucu elde etmek istediğimiz taleplerimiz aşağıda maddelendirilmiştir.

2.      Hem bizlerin hem de hastalarımızın sağlığını tehdit eden skopi cihazının kullanıldığı ameliyathane salonlarında uygun havalandırma ve izolasyon önemleri alınsın. Uygun koşullar sağlanana kadar skopi cihazları ameliyathane de kullanılmasın.

3.      Elektif vakaların 15:00 ten sonra alınmasın. Mesai bitim saati olan 16:00 süresine uyulsun ve cerrahi branşlar tarafından bu konu imzalı olarak kural altına alınsın.

4.      Laboratuvar ve radyoloji servislerinde çalışan ve acile hizmet veren birimlerimizin acil farkından ve nöbet ücretlerinden acile hizmet verdikleri için acil üzerinden değerlendirilmesi yapılmalıdır. Nöbet ücretlerinin zamanında ödenmesi hafta içi tutulan nöbetlerin ise 16 saat üzerinden ödenmesi yapılmalıdır.

5.      Öğle arası bir saatlik yemek mola süresinin olmaması ve 15:00 ten sonra alınan hastalar nedeniyle haftalık 40 saat olan mesai saatlerimiz 45 saat ve üzerine çıkmaktadır. Haftalık çalışma sürelerine uyulsun.

6.      Hastanemizin tüm birimlerinde çalışan sağlık çalışanı sayısı yetersizdir. Bu nedenle iş yükü artmıştır. Uygun mola süreleri uygulansın ve nöbet süresi izin hakkımız tam olarak kullandırılsın.

7.      Ameliyathane ve diğer tüm birimlerde çalışan sağlık personelinin insanca yaşaması ihtiyaç duyulan uygun yaşam alanları ve dinlenme odaları oluşturulsun.( soyunma odası, tuvalet, lavabo, duş vb.)

8.      Çalışanlara yönelik küfür, argo söz, her türlü psikolojik şiddet, mobbing uygulamasından vazgeçilsin. Konuyla ilgili gerekli önlemler alınsın, takip ve denetim sağlansın.

9.      Hastanemizde çalışan hemşirelerin sayısının yetersiz olması nedeniyle iş yükleri artmıştır,24 saatlik nöbetler tek olarak tutulmaktadır. Hastanemizde malzeme sıkıntısı yaşanmakta ve bu konunun sorumlusu hasta ve hasta yakınları tarafından hemşireler olarak görülmekte olup sözlü ve psikolojik şiddete maruz kalınmaktadır. Tüm bunlarla ilgili gerekli önlemler alınsın.

10.  Angarya çalışmaya son verilsin. Olay bildirimlerin bilgisayara yazılması vb. sekretarya işler sağlık çalışanlarına yaptırılmaktadır. Bu tür uygulamalara son verilsin.

11.  Çalışanlara yönelik şiddetle ilgili bir an önce gerekli önlemler alınsın.

12.  Performans sistemine karşıyız. Emekliliğimize yansıyan, insani koşullarda yaşamamızı sağlayacak kadar ödeme talep ediyoruz. Biz performans üretmiyoruz. Halk sağlığı paraya endeksli olmamalıdır. Döner sermaye dağıtımı adaletsizdir. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Gerekli düzenlemeler yapılana kadar konu ile ilgili mağduriyetimiz bir an önce giderilsin. Duyduğumuz rahatsızlık Sağlık Bakanlığına iletilsin. Gerekli işlemlere bir an önce başlansın.

13.  Görev tanımı dışında görevlendirmeler yasaklansın.

14.  Çalışan sağlığı ve iş yeri güvenliği önlemleri derhal alınsın.

15.  Ameliyathane de skopi altında çalışan sağlık çalışanları radyasyona maruz kalan personel olarak nitelendirilsin. Fiili hizmet zammından ve şua izninden faydalandırılması sağlansın.

Buradan sağlık çalışanları olarak sesleniyoruz bu yanlıştan bir an önce dönün aksi taktirde üretimden gelen gücümüzü kullanarak süresiz iş bırakma eylemine götüreceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

                                                                                                                Şenol ATICI

                                                                                      Türk Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı

 

 

Haber Resimleri