Skopi Görevlendirmesinin İptaline Danıştay’dan Onama

Skopi Görevlendirmesinin İptaline Danıştay’dan Onama
Ankara’da görev yapan bir röntgen teknisyeni üyemizin skopi çekimlerini yapıldığı koroner anjiografi ünitesinde görevlendirilmesi işleminin iptali için sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Davayı görüşen Ankara 6. İdare Mahkemesi verdiği kararda röntgen teknisyenlerinin yönetmelikle belirlenen görevlerinin dışında bulunan skopi yapma görevi görevlendirilmesine olanak bulunmadığından söz konusu işlemin iptaline karar vermişti.

Söz konusu karar sonrasında Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kararın bozulmasıyla talebiyle Danıştay’a başvurmuştu.  Başvuruyu görüşen Danıştay 2. Daire Verdiği kararda idare tarafından ileri sürülen düzeltme nedenlerinin  uygun olmadığına karar vererek düzeltme istemini reddetti.