Şiddete Çözüm Önerilerimizi Cumhurbaşkanlığı’na İlettik

Şiddete Çözüm Önerilerimizi Cumhurbaşkanlığı’na İlettik
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politika Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda sağlıkta şiddete yönelik çözüm önerilerimiz Genel Başkanımız Sayın Önder Kahveci tarafından ifade edildi.

Kurul Başkanvekili Sayın Serkan Topaloğlu, Kurul üyeleri ve STK’ların yer aldığı toplantıda konuşan Genel Başkanımız Önder Kahveci  2013 yılında TBMM Sağlıkta Şiddeti Önleme Komisyonu’nun hazırladığı 66 öneri içeren raporu hatırlatarak Sağlıkta şiddet konusunda çalışmalar yapılıyor ama maalesef gerekli adımlar atılmıyor. Bir an önce bu adımların atılması gerekir. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politika Kurulu’nun bu sorunun çözüm araması çok önemli ve değerlidir. Umarız ki bu sayede çözüme yönelik adımlar atılır” dedi. 
Genel Başkanımız toplantıda  Sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi gerektiğini belirterek “Türk Sağlık-Sen olarak önerimiz sağlık hizmeti veren birimlerin ve yerlerin hiçbir ayrım gözetilmeden ( Sıfır Toleranslı Alan) olarak tanımlanmasıdır. Sıfır toleranslı alanlarda işlenen suçlara en sert yaptırımlar uygulanır ve bu suçlara karşı hakimlerin bir takdir yetkisi de bulunmaz. 
Para cezasına çevrilme veya hafifletici sebepler göz önüne alınmayarak cezalar net bir biçimde verilir. Böyle bir alan tanımlaması ile eminiz ki sağlık kurum ve kuruluşları daha güvenli yerler haline geleceklerdir. “ dedi. 

Kurul Başkanvekili: Raporumuzu Cumhurbaşkanımıza Sunacağız. 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politika Kurulu Başkanvekili Prof.Dr.Serkan Toplaoğlu iki ayrı çalıştay halinde yaptıkları toplantı sonrası şu açıklamayı yaptı:
'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, akademisyenler, hukukçular, meslek örgütleri, medya mensupları, ilgili bakanlık yetkilileri ile birlikte sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusu ele aldık. İki ayrı çalıştay halinde gerçekleştirilen toplantılarımızda konuyla ilgili mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde titizlikle çalışıldı. Çalışmalarımız sonucunda sorunun çözümüne yönelik kısa-orta-uzun vadeli politika önerilerimizi içeren raporumuzu Sn. Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sağlık sistemimizin kalbi olan fedakâr sağlık çalışanlarımızın yaşadığı sorunları en aza indirmek için bu konunun takipçisi olacak ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.'