Haberler

SGK’ya Yıpranma Payı Yazısı İle İlgili Başvurduk

/ Genel Merkezden Yazdır
Bu haber 5,581 defa okundu
SGK’ya Yıpranma Payı Yazısı İle İlgili Başvurduk
Yıpranma payı ile ilgili mücadelemize devam ediyoruz.

 Hatırlanacağı gibi Yıpranma Payı ile ilgili yasa tasarısı TBMM’de gündeme geldiği andan itibaren gerek komisyon sürecinde gerekse milletvekillerine çalışanların taleplerini iletmiş ve sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanları kapsaması gerektiğini belirterek çalışanların taleplerini iletmiştik. Yasanın kabulünün ardından çalışanların beklentilerini karşılanmadığını belirterek mücadelemizi sürdüreceğiz demiştik.  Bu çalışmalar kapsamında “Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi” konulu genel yazısı ile ilgili olarak  SGK’ya sendikamız tarafından bir başvuru yapıldı.

Başvuruda söz konusu yazıyla fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınan personele bu hükmün ne şekilde uygulanacağı belirlendiği belirtilerek sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan psikolog, çocuk gelişimcisi, çevre sağlığı teknisyeni(sağlık memuru), yaşlı bakım teknikeri, evde hasta bakım teknikeri vb. unvanlı personelin bu kapsama dahil edilmediğine dikkat çekildi.

Başvurumuzda söz konusu personellerin yapmış oldukları iş ve görevlere bakıldığında insan sağlığı ile ilgili diğer hizmetleri ifa ettiği açık olup bu unvanlı personellerin listede yer almadığı belirtilerek yazıda verilen listedeki eksikliklerin personeller arasında eşitsizliğe yol açtığına dikkat çekildi.

Başvurumuzda söz konusu yazıda fiili hizmet süresi zammından faydalanacak çalışanlar belirtilirken kadro/unvanı sağlık memuru kimi tekniker ve teknisyenler açıkça yazılmış olmasına rağmen, kadro/unvanı sağlık memuru, branşı çevre sağlığı teknisyeni vb. olan personellerin sağlık memuru kapsamında değerlendirilip fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususunda da bir değerlendirme yapılmadığı da belirtildi.

Başvurumuzda söz konusu SGK’nın söz konusu yazısında yer alan eşitsizliklerin giderilerek sağlık kurum ve kuruşlarında çalışan ve insan sağlığına ilişkin iş ve görevleri yürüten tüm çalışanın bu madde hükmüne dahil olması için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi. Sağlığın tanımında yer alan insanın bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığına yönelik iş ve faaliyet yürüten tüm çalışanların bu kapsamda olduğuna dair diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi istendi.