Haberler

Sağlık Müdürlüğüne Hukuk Dersi

/ Antalya Yazdır
Bu haber 1,784 defa okundu
Sağlık Müdürlüğüne Hukuk Dersi
Şube Başkanımız Dr. Ali İhsan YILMAZ 18-19-20 Aralık 2009 tarihlerinde sendikamız tarafından Ankara’da düzenlenen “Üniversite Hastaneleri ve çalışanların sorunları” konulu Panel ve “Şube Başkanları İstişare Toplantısı” na katılması için yazılı çağrıda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden 08.12.2009 tarih ve 323 sayılı yazıyla izin talep edilmiş olumsuz herhangi bir yanıt verilmemiştir. Gerekli başvuruları yapan Şube Başkanımız Dr. Ali İhsan YILMAZ toplantıya katılmak üzere 17.12.2009 tarihinde yola çıkmış ve aynı gün Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda mesaiye gelmediği gerekçesiyle yapılan soruşturma sonrasında 19.04.2010 tarihinde 1/30 maaş kesim cezası verilmiştir.

Konu yargıya taşınmış Antalya 2. İdare Mahkemesi 04.03.2011 tarihinde yapmış olduğumuz başvuruyu reddetmiştir. Sağlık Bakanlığı PBS’de idari izinli görünmesine rağmen yargı tarafından da onaylanan 1/30 maaş kesim cezası temyize götürülmüş ,Danıştay 12. Dairesi 03.02.2012 tarihinde Antalya - Ankara arasındaki yol süresi ve uzaklığı da dikkate alındığında 17.12.2009 tarihinde şube başkanımızın göreve gelmemesinin özürsüz olduğundan söz edilemeyeceği gerekçesiyle temyiz talebimiz kabul edilerek Antalya 2. İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

Antalya 2. İdare Mahkemesi 08.07.2015 tarihinde 04.03.2011 tarih 2010/556E, 2011/151 sayılı Kararında ısrar ederek 1/30 maaş kesim cezasının uygulanmasına karar vermiştir.

Bunun üzerine ikinci kez dava temyize götürülmüş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Antalya 2. İdari Mahkemesinin 08.07.2015 günlü ısrar kararının bozulmasına karar vermiştir. Bunun üzerine Antalya 2. İdare Mahkemesi Şube Başkanımızın sendikanın toplantısına katılmak üzere 17.12.2009 günü yola çıkmasının Antalya-Ankara yol süresinin ve uzaklıkta dikkate alındığında toplantı tarihinden bir gün önce yola çıkması fiilinin, özürsüz göreve gelmemek olarak kabul edilemeyeceğini hükmetmiş ve Antalya Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılmış olan soruşturma sonucu verilen 1/30maaş kesim cezası işleminde hukuka uyarlık bulunmadığından verilen cezanın iptaline karar verilmiştir . Cezanın karşılığı 50-75 TL. olmasına rağmen haksız yere Şube Başkanına ceza verilemeyeceği  8 yıllık bir mücadele verilerek haksızlık karşısında suskun durmayacağımız bir kez daha gösterilmiştir. Genel Merkezin çağrısı üzerine sendikal faaliyete katılmak üzere yola çıkan şube başkanına veya yöneticisine ceza verilemeyeceği iki kez üst üste Danıştay tarafından onaylanmıştır.


Resmi Büyütmek İçin Resme Tıklayın...

Şube Başkanımız Dr. Ali İhsan YILMAZ 18-19-20 Aralık 2009 tarihlerinde sendikamız tarafından Ankara’da düzenlenen “Üniversite Hastaneleri ve çalışanların sorunları” konulu Panel ve “Şube Başkanları İstişare Toplantısı” na katılması için yazılı çağrıda bulunulmuştur.